„FIII GORJULUIa�? a�� de pretutindeni

FIII GORJULUI, Timisoara 1984, prezenA?A? activA? A�n Mediul Asociativ
Ec. Sevastian BA�LESCU- Sucursala TimiAYoara, 1984
1
DuminicA? 26 septembrie 2010 cu A�ncepere de la ora 11.00 a avut loc o manifestare deosebitA?
la Casa de CulturA? a Ministerului AdministraA?iei AYi Internelor din BucureAYti A�n prezenA?aA� unor
reprezentanA?i ai mai multorA� instituA?ii culturale din BucureAYti AYi din A?arA? precum AYi reprezentanA?i ai unicei Sucursale cu sediul A�n TimiAYoara, reprezentata de catre coordonator Sevastian BA�LESCU. !!!
DupA? deschidere a urmat lansarea unui numA?r de 9 cA?rA?i cu o valoare deosebitA? printre care Al doilea zA?mbet (autor George Peagu); SlavA? fir de iarbA? sfA?nt (autor Dumitru DumitricA?); Predici la duminicile de peste an AYi la praznice (autor preot Ioan D. BA?luA?eanu); PersonalitA?A?i gorjene A�n medicinA? de-a lungul istorieiAYi Tudor Arghezia��Treptele devenirii (autor Florea Firan)
Cea mai importantA? apariA?ie A�n cadrul cA?rA?ilor expuse spre vA?nzare AYi comentarii este a�zOLTENIA
a��STUDII AzI CERCETA�RIa�?a��din colecA?ia Nicolae Iorga, apA?rutA? prin reeditare la Scrisul RomA?nesc fundaA?iaa��Editura Craiova 2008, ediA?ie A�ngrijitA? AYi prefaA?atA? de Florea Florian, lucrare realizatA? cu sprijinul Trustului de presA? Media Sud Europa S.A. care, este o redare fidelA? din SA?ptA?mA?na culturalA? a Olteniei, organizatA? la Craiova, A�ntre 24 AYi 30 octombrie 1942 care, este un act de recunoAYtinA?A? pentru viaA?a, puterea, pA?stratA? A�n scris A�n aAYezA?minte AYi fapte a celor ce au trA?it, au luptat, au suferit A�n colA?ul acesta de A?arA?, AYi A�n acelaAYi timp un A�ndemn de a trezi conAYtiinA?a romA?neascA? la mA?ndria la care-i dA? dreptul trecutul AYi aspiraA?iile pe care i le cere viitorul.
Inspirat de materialul prezentat la acea datA? de cA?tre Alexandru Marcu cu A�nceputul de text
a�zCA?nd legA?mA?ntul dintre tine AYi locul naAYterii este pus la A�ncercare, de A�ndoiala cA?, A�n realitate, locul decare se leagA? A�nfiriparea ta la viaA?A? AYi, mai ales, locul deplinei tale formA?ri sufleteAYti AYi spirituale, acelaeste adevA?ratul punct de plecare al A�ntregii tale fiinA?e A�n viaA?A? AYi carierA?, atunci trA?ieAYti A�n credinA?a cA? amA?ndouA? aceste locuri se cer iubite A�n sufletul tA?ua�?,
am procedat la intensificare acA?iunilor pentru deschidere a a�zPRIMUL CENTRU RURAL PENTRU INFORMARE AzI DOCUMENTARE ISTORICA� SPRE ONOUA� CULTURA�a�? A�n satul A�n care m-am nA?scut, respectiv satul BrA?det din jud. Gorj.
Manifestarea de duminicA? 26 sept. 2010 a cuprins un spectacol de cA?ntece AYi dansuri populare
realizat de cA?tre Ansamblul profesonist a�zDoina Gorjuluia�? sub conducerea muzicalA? a maestrului Marcel Parnica AYi coregraf Valeriu Saraolu sub regia artisticA? Ion GhiA?ulescu, sonorizare Adrian Ghiocel AYiA� director general Gheorghe Porumbel.
InterpreA?ii de marcA? ai Ansamblului de cA?ntece AYi dansuri populare Doina Gorjului din TA?rgu
Jiu au fost Maria Beatrice BA?ndoiu, OlguA?a Berbec, Maria Roberta Crintea, Natalia Gorjanu, NicuAYor
MicAYoniu, Claudia Torop AYi alA?ii, avA?nd ca invitat special pe Vasile TopA?rceanu A�n reprezentarea jud.
DA?mboviA?aA� Manifestarea a continuat cu o A�ntA?lnire liberA? A�ntre membrii A� Fiii Gorjului prin
realizA?ri de parteneriate pentru activitA?A?i cultural -educative AYi AYtiinA?ifice AYi nu A�n ultim rA?nd analiza AYi
participarea A�n perspectivA? la proiectul lansat de cA?tre dl. Sevastian BALESCU, tuturor gorjenilor sA? AYi aducA? contribuA?ia la acA?iunea promovatA? cA?tre organismele de specialitateA� cu privire la
A�CUNSOLIDAREA MEDIULUI ASOCIATIV;;;; prin INTERCONEXIUNIA� CULTURAL-STIINTIFICEA� !!!!!