Drepturi si LibertA?A?i CetA?A?eneAYti ,,,,, Titlu II din ContituA?ia RomA?niei i

=========== Cu AmA?rA?ciune profundA? asistam neputincioAYi la aberaA?ii de initiative legislative ,,,, precum cea de „””DefA?imare SocialA?”” ,,,,,, o sintagmA? total neasociabilA? ca termeni,,,, dar cu f f f mari implicaA?ii negative in Societatea CivilA? ,,,,
================ Este de drept NECONSTITUA?IONALA� ,,,, fiind incA?lcat DIRECT si total potrivnic la conA?inutul Art. 30 din ConstutuA?ia RomA?niei si 19 din D U D O 1948,,,,,
======= Se acordA? „”DREPTUL FRAUDATORILOR”” sA? jupuiascA? incA? un rand de piele de la cei care ar mai incerca sA? se mai „”lege”” cu vreo dojanA? spre NEMERNICIE ,,,,,