2018,,,, Aniversari ,,,, aniversari ,,,,

==========  Asa cum am mai scris si spus, anul 2018, este incarcat cu multe semnificatii :

 – 70 ani , de la Adoptarea de catre O N U a „Declaratia Universala a Drepturilor Omului”, vezi documentul, care sigur te intereseaza ca OM;

 – 70 ani, de la intonarea pentru prima data a Imnului Romaniei in 29 iulie in Parcul Zavoi din Ramnicu Valcea ;

 – 170 ani de la Revolutia Pasoptista, cu mari prefaceri ;

 – 200 ani de la nasterea lui Karl Marx, care a scris in 1848, Das Kapital,,,

 – 170 ani de la aparitia primelor definitii in Economie, MARXISMUL ,,,, a Nu se confunda cu Marxism ,,,,, leninism,,,, care se considera eroarea mondiala in deturnarea de la definirea Economiei Capitaliste,,,,,

  – 130 ani de la emiterea in 1888, a Deciziei Maynardv. Hill, prin care „casatoria e fundamentul familiei si al societatii fara de care nu poate exista nici civilizatie nici progres” ,,,, 

– mai tarziu cu 60 ani se adopta Declaratia Universala a Drepturilor Omului, unde la Art 16 se afirma acelas lucru ,,,,, 

– 3800 ani a fost adoptat Codul lui HAMMURABI, inscris pe Obelisc, referitoare la Rolul Femeii in viata Sociala a Procreierii ,,,

 170 ani, de cand la 15 martie, se”serbeaza”  nemeritat Ziua Ungariei deoarece: ungurii au avut conducator slovac pe Kossuth,,, general polonez pe Bem ,,,, capitala lor atunci era la Bratislava,,,, poetul asimilat Sandor Petofi,,, se numea de fapt Alexandru Petrovici, tot slovac,,,, consilier, pianistul evreu George Lichenstein,,, cereau sa iasa de sub regimul austriac,,,, cerand mai apoi sa fie in Imperiul Austro – Ungar ,,,, — Ce se vrea sa se serbeze de fapt ???? 

-= 7 0 ani de unele aspecte NEGATIVE :==== 30 martie 1948 ,,,, 11 iunie 1948,,,,,, 

 

 

 

=== FurA?ciuni ,,, Hakerizme

====  Cu mare mare regret am putut constata, o mare FURA�CIUNE a muncii mele de 1 an,,,, din luna mai 2017, pana n 9 aprilie 2018 ,,,, dar si disparitia unor materiale prin stergerea A�n bloc a unor materiale postate fara voia mea ,,,,,, prin NEMERNICIILE VREMURILOR ,,,,, 

==== Regret ca nu am mai putut reconstitui multe materiale de valoare,,,, care au disparut odata cu curA?tirea periodica,,,,, 

===== 2018, anul cu multe SEMNIFICATII

======  Pe langa aniversarea Unirii din 1918, trebuie sa reamintim 170 ani de la „Revolutia din 1848” , care a adus mari prefaceri in intreaga Europa, dar special pentru Romania, pregatirea Unirii din 1959, (aceasta avand in avans si Revolutia din 1821 a lui Tudor Vladimirescu, – care a zguduit cele 3 imperii cu ghearele infipte in provinciile Romanesti0 ,,,,, dar si cei 70 ani de la Adoptarea de catre O N U a Declareatiei Universale a Drepturilor Omului,,,,, dar si tot 70 ani de la marile prefaceri (bune/rele) ale anului 1948, ,,

===========  Cu AMARACIUNE se constata ca NU exista preocupari punctuale pentru nici una, in modul evident pana acum si nici nu exista sperante de la actuala Clasa Politica – absolut neadaptabila la necesitatile istorice, cultural – stiintifice Europene si transeuropene ,,,, 

=========== Raman ancorat in Evenimentele de natura Mediului Academic, cel Asociativ, si cel Cultural – stiintific si Turistic ,,,,,,, pentru valorificarea a tot ce mai este posibil, in aceasta lupta nedreapta pentru Societatea Civila Romaneasca ,,,, din cauza unora dintre politicienii prezentati in mass media ca fiind intr o profunda stare de CORUPTIE,,,,, in relatia cu fenomenul CAMATARESC privat si de STAT ,,,,, 

==== Bradet 2011,,,,

Sucursala TimiAYoara a�?Fiii Gorjuluia�? 1984- interferenA?e culturale Gorj-TimiAY
O reuAYitA? cu aprecieri a Simpozionului de la BrA?det Gorj

Timp de douA? zile, in judeA?ul Gorj, a fost prezenta o delegaA?ie formatA? din 34 de persoane din patru judeA?e AYi municipiul BucureAYti, care s-au constituit A�n oaspeA?i de onoare A�n oraAYul BumbeAYti Jiu,primiti A�nsuAYi de cA?tre primarul oraAYului, domnul Constantin BOBARU A�mpreunA? cu viceprimarul Ilie CRINTEA AYi consilierul Petre CIUCLEA, la intrarea A�n judeA? mai precis la MA?nA?stirea Lainici AYi apoi la o analizA? AYi proiecte de cooperare la sediul PrimA?riei A�n data de 7 octombrie 2011.S-a vizitat municipiul TA?rgu Jiu care a lA?sat o impresie plA?cutA? prin curA?A?enia AYi ordinea afiAYatA?.
AZn data de 8 octombrie A�ncepA?nd cu orele 10.00 A�n satul BrA?det s-a desfA?AYurat un grandios Simpozion NaA?ional pentru tineret organizat cu sprijinul conducerii Colegiului MA?tA?sari AYi a consilierilor locali. S-a vizitat apoi satul HobiA?a A�n care s-a nA?scut marele sculptor Constantin BrA?ncuAYi precum AYi MA?nA?stirea din oraAYul Tismana. AZn toate aceste locuri, s-au cules mai multe impresii pe un registru de consemnA?ri dintre care redA?m pe cele mai importante pentru cititorii cotidianului Gorjeanul care s-a constituit permanent un partener media pentru aceasta structura asociativA? FIII GORJULUI- de pretutindeni Sucursala TimiAYoara 1984, A�n relaA?ia permanentA? cu Liga CulturalA? FIII GORJULUI cu sediul A�n BucureAYti precum AYi cu autoritA?A?ile administraA?iei publice conform conA?inutului capitolului VIII din O.G nr.26/ 2000 aprobat prin Legea nr. 246 cu privire la AsociaA?ii AYi FundaA?ii, structura asociativA? este o entitate juridcA? ca nucleu fondator al unei importante formaA?inui sub denumirea a�?AsociaA?ia AztiinA?ificA? pentru Consolidare Mediu Asociativa�? A�n conexiuni AYi parteneriate cu un numA?r de peste 275 de alte AsociaA?ii AYi FundaA?ii din A?arA? AYi diasporA?, cu un numA?r A�nsemnat de membrii titulari fii ai Gorjului A�ncA? din 1984 AYi un numA?r de membrii de onoare din alte AsociaA?ii, FundaA?ii, FederaA?ii AYi InstituA?ii de ArtA? AYi CulturA? avA?nd ca obiectiv principal omagierea de evenimente AYi personalitA?A?i gorjene.
PrezenA?i la manifestA?rile principalului eveniment din satul BrA?det sub titlul a�?InterferenA?e Culturale- Simpozion NaA?ional pentru tinereta�?, domnul Ciprian FLORESCU, consilier A�n cadrul Consiliului JudeA?ean Gorj A�mpreunA? cu soA?ia dA?nsului CodruA?a FLORESCU, realizator de emisiuni folclorice, fiicA? a satului BrA?det, au consemnat aspecte ce nu pot trece cu vederea faA?A? de interesul cititorilor AYi anume:
a�?Ca de fiecare datA?, cel ce se naAYte pe maurile JilA?ului, A�n minunata vatra romA?neascA?, BrA?det, A�AYi aminteAYte cu mare drag de casa pA?rinteascA?, de locurile de joacA?, scA?ldate de razele soarelui. NiciodatA?, dar niciodatA?, nu uitA? cA? drumul A�n viaA?A? a pornit de aici. Tocmai de aceea existA? mereu, mereu, A�ntoarcerea acasA?. ExistA? peste ani, A�ntA?lnirea cu cei dragi, cu locurile natale. Azi de fiecare datA?, parcA? fA?rA? excepA?ie, se porneAYte o mare sA?rbA?toare, a sufletului, a locului.
Azi pentru toate acestea, orice brA?deA?ean, indiferent de locul A�n care a ajuns, trebuie apreciat pentru faptul cA? AYtie sA?-AYi A�ntoarcA? privirea AYi gA?ndul acasA?.
Toate gA?ndurile bune, sA?nA?tate deplinA?, viaA?A? lungA? AYi bun venit acasa A�n Gorj, la BrA?det, tuturor acelora plecaA?i departe dar care nu uitA? sA? vinA? sau sA? se gA?ndescA? din cA?nd A�n cA?nd la locurile natale.a�?
Iar soA?ia sa CodruA?a continuA? A�n acelaAYi Registru de consemnA?ri astfel: a�? MA? A�ntorc de fiecare datA? cu emoA?ie A�n locul A�n care mi-am petrecut cea mai emoA?ionantA? perioadA? din viaA?a mea, copliA?ria. CrescutA? A�n bA?tA?tura unor A?A?rani de o curA?A?enie sufleteascA? AYi de bunA?tate divinA?, am A�nvA?A?at cA? aici este casa sufletului meu, casa care mi-a marcat existenA?a. Cu bunicii A�ngeri AYi cu pA?rinA?ii sfinA?i-adevA?rate modele nu numai pentru mine ci AYi pentru A�ntregul sat, am considerat ca debutul meu profesional sA? aibA? loc, tot aici acasA?. OricA?te realizA?ri aAY avea AYi oricA?te locuri A�ndepA?rtate aAY vedea, atunci cA?nd vA?d turla bisericii din satul meu AYi oamenii dragi, sufletul A�mi vibreazA? de emoA?ie AYi de bucurie.
BinecuvA?ntaA?i fie oamenii care au sA?lA?AYluit AYi mai sA?lA?AYluiesc pe aceste tA?rA?muri minunate, binecuvA?ntate fie locurile AYi poveAYtile lor.
FelicitA?ri sincere d-lui BA?lescu, un fiu de seamA? al BrA?detului pentru acestA? bucurie a sufletului pe care a creat-o azi, 8 octombrie 2011 la BrA?det.
Cu stimA? AYi respect, profesor CodruA?a Florescu.a�?
Dat fiind alegerea locului de desfA?AYurare a evenimentului ca simpozion naA?ional pentru tineret, la Azcoala ElementarA? din BrA?det, prin grija doamnei director profesor Rodica DANCIU, cu pregA?tirea unui spectacol emoA?ionant pentru A�ntreaga asistenA?A?, suA?inut de toate nivelurile de A�nvA?A?A?mA?nt pe care dumneaei le pA?storeAYte, adicA? de la grA?diniA?A? grupa micA? la colegiu, aspiranA?i la A�nvA?A?A?mA?ntul superior, au participat foAYti profesori printre care Floarea BOBEI, de asemenea fiicA? a satului, Marioara CIORTEA fost profesor actualmente pensionar AYi scoacrA? a consilierului judeA?ean FLORESCU, care AYi aceasta a aAYternut cuvinte de laudA? astfel:
a�? Revin A�n satul A�n care m-am nA?scut, revin la AYcoala unde am A�nvA?A?at sA? scriu AYi sA? citesc care m-au ajutat sA? mA? A�ntorc acasA? dascA?l.
Doresc sA?-mi daA?i voie sA?-mi amintesc cu recunoAYtinA?A? de distinAYii mei A�nvA?A?A?tori, soA?ii AristiA?a AYi Pantelimon VIAzAN cA?rora le mulA?umesc pentru cA? mi-au deschis drumul cA?rA?ii.
MulA?umesc pA?rinA?ilor mei, A?A?rani autentici dar care au avut gA?nduri A�ndrA?zneA?e pe care le-am realizat prin desA?vA?rAYirea mea ca dacA?l al acestei AYcoli. MulA?umesc AYi A�n acelaAYi timp doresc sA?-l felicit pe SAVU al Dodii SA?A?a (n.a Sevastian BA?lescu), care ne-a prilejuit aceastA? A�ntA?lnire A�n satul nostru unde el se A�ntoarce cu mare drag. MulA?umesc tuturor organizatorilor, qam regA?sit aceastA? AYcoalA? foaret bine dotatA?, bine A�ngrijitA?, tot respectul pentru toA?i cei care muncesc A�n acest lA?caAY de culturA?.
Cu recunoAYtinA?A? pentru toA?i, profesor MA?rioara CIORTEAa�?

AZn cadrul activitA?A?ilor de la Primul Centru Rural pentru Informare AYi Documentare IstoricA? s-au A�nscris A�ntA?lniri de lucru iar membrii delagaA?iei printre care Alexandru DUMITRESCU din BucureAYtiu, dr. HoraA?iu Constantin URECHESCHU, dr. Nadina GRECU, Gheogrhe BELEA din TimiAYoara AYi Georgeta Florina IORGA din Oradea, Leontina PRODAN din SA?laj precum AYi Nicolae IUGA, preAYedinte al Sucursalei Brad a SocietA?A?ii Culturale a�?Avram Iancua�?, A�mpreunA? cu secretarul Sucursalei AYi Ioan IUGA din A?ara Zarandulu, au admirat exponatele AYi au propus doamnei director profesor Rodica DANCIU sA? realizeze o permanentizare a programelor de omagiere a personalitA?A?ilor istorice, o descriere detaliatA? a obiectelor expuse AYi a donatorilor pentru A�ncurajarea activitA?A?ii muzeistice A�ncepute de cA?tre creatorul acestui prim Centru Rural,fiu al satului Sevastian BA�LESCU.
FA?rA? a se considera o A�ncA?rcA?turA? de texte redate dintr-un document considerA?m cA? sunt deosebit de utile de pA?strat aceste forme de valoare istoricA? pentru satul BrA?det, expresii scrise A�ntr-un moment anume creat AYi A�ntr-un loc ce are chiar rolul de a�? Primul Centru Rural pentru Informare AYi Documentare IstoricA?- spre o NouA? CulturA?a�?, craet cu un an A�n urmA? cu activitate de A�nceputuri muzeistice la care participanA?ii la eveniment AYi.au adus un spor de valoare prin prezenA?a doamnei Rodica BELEA, membru al Uniunii ArtiAYtilor Plastici A�mpreunA? cu doamna Leontina PRODAN, o mare iubitoare de tradiA?ii populare romA?neAYti, care au realizat o expoziA?ie de costume naA?ioanale din mai multe zone ale A?A?rii, la vcare s-a mai adA?ugat AYi profesor drd. Georgeta Florina IORGA din Oradea,s-a realizat un parteneriat cu domnul profesor drd. Claudiu Mihail PURDESCU, directorul adjunct al Colegiului Tehnic MA?tA?sari, profesor de istorie, primul custode al activitA?A?ii muzeistice AYi care prin parteneriatul A�ncheiat s-au stabilit forme AYi metode prin partenerii sA? asigure A�mbunA?tA?A?irea continua a activitA?A?ii muzeistice.

Chiar cu riscul unei repetiA?ii dar se cuvine a fi evidenA?iate prezenA?a AYi contribuA?ia deosebitA? a doamnelor profesoare Georgeta Florina IORGA din Oradea, Bihor AYi Leontina PRODAN din ZalA?u, SA?laj, care de asemenea au realizat parteneriate profesionale cu conducerea unitA?A?ilor de A�nvA?A?A?mA?nt din zonA? stabilindu-AYi de asemenea A�ntA?lniri de specialitate pe dezvoltarea turismului rural AYi vestimentaA?ie AYcolarA? ce se realizeazA? A�n TimiAYoara.
AZn cadrul Simpozionului, evocA?ri de mare valoare au rostit reprezenA?aA?ii AsociaA?iilor AYi FundaA?iilor, A�n primul rA?nd din partea Ligii Culturale a�?Fiii Gorjuluia�?-de pretutindeni cu sediul A�n BucureAYti, a fost prezent domnul Alexandru DUMITRAAzCU A�n calitatea de vicepreAYedinte A?i responsabil cu activitatea de tineret din cadrul structurii asociative naA?ionale centrale, care a declarat cA? evenimentul de la BrA?det este un A�nceput al activitA?A?ilor pentru tineret A�n cadrul Ligii AYi se bucurA? cA? Sucursala TimiAYoara are un Consiliu Director format numai din tineri sub 35 de ani cu care este mA?ndru sA? colaboreze A�n activitatea viitoare. De asemenea, domnul Nicolae IUGA, preAYedinte al filialei Brad al AsociaA?iei NaA?ional Cultural Patriotice a�? Avram Iancua�? cu sediul central A�n Cluj a rostit o fulminantA? evocare fA?cA?nd o paralelA? A�ntre eroul naA?ional Avram Iancu AYi marele conducA?tor Domnua�� Tudor, referindu-se la parteneriatul de omagiere a personalitA?A?ilor istorice pe care l-a realizat cu domnul Sevastian BA�LESCU.
Simpozionul s-a bucurat AYi de prezenA?a unor personalitA?A?i marcante din mediul academic fiind prezent prof. univ.dr.ing. Gheorghe BELEA, jurist Eugenia PITICEA, Nicoleta CONSTANTINESCU, Aloisa PETRUCEANU AYi Sabina NISTOR care de asemenea au realizat parteneriate cu cadrele didactice precum AYi oportunitA?A?i de cooperare de specialitate. Avocatul Teofil HAICA�, un specialist A�n drept internaA?ional, moAYteniri AYi alte speA?e ce fac obiectul unor frA?mA?ntA?ri legate de sculptorul Constantin BRA�NCUAzI, s-a referit A�n impresionantul sA?u discurs la rolul AYcolii A�n actuala etapA? istoricA? pentru pA?strarea AYi conservarea tradiA?iilor istorice accentuA?nd pe douA? personalitA?A?i pe care orice romA?n ar trebui sA? le aibA? A�n vedere AYi care sunt din fericire gorjeni AYi anume din domeniul artei Constantin BRA�NCUAzI care a revoluA?ionat arta modernA? A�n lume AYi Tudor VLADIMIRESCU care a deschis pragul istoriei moderne A�n RomA?nia prin RevoluA?ia de la 1821.

A fost aAYteptat AYi cuprins A�n program ca o personalitate de seamA? sA? fie prezent la eveniment, strA?-strA?nepotul lui Tudor VLADIMIRESCU ce poartA? acelaAYi nume A�ntr-o formA? continuA? de la bunicul la tatA?l sA?u AYi mai apoi la fiul sA?u acela de Tudor VLADIMIRESCU, care trA?ieAYte A�n BucureAYti, a participat la lansarea de carte AYi o emisiune televizatA? despre Domnu Tudor la TimiAYoara dar despre care am aflat ulterior ca i-a fost deturnat traseul spre rezolvarea unui interes al scriitorului Laurian STA�NCHESCU, venit cu acesta din BucureAYti, cu un scop care A�ncA? nu este elucidat deoarece nu a reuAYit sA? A�nteleagA? sprijinul loogic AYi legic de care ar trebui sA? A?inA? seama A�n nedesluAYita misiune pe care AYi-a asumat- o AYi despre care am aflat la A�ntoarcerea delegaA?iei spre TimiAYoara cu trecerea prin satul HobiA?a cA? deturnarea strA?-strA?nepotului lui Tudor VLADIMIRESCU de la un program bine determinat a fost acela de a evita o A�ntA?lnire cu delegaA?ia din TimiAYoara a Fiii Gorjului, de la care a primit sprijun moral prin A�nregistrarea unui memoriu la DirecA?ia de CulturA? cu proceduri clare pe care acesta ar trebui sA? le urmeze, A�n soluA?ionarea raporturilor juridice AYi diplomatice A�n relaA?ia cu C-tin BRA�NCUAzI, memoriu A�nregistrat de cA?tre structura noastrA? asociativA? la DirecA?ia pentru CulturA? AYi Culte a judeA?ului TimiAY aflat A?n analizA? la Secretariatul General al Guvernului prin adresa nr. 15C/1609/p/06ctombrie2011AYi mai apoi sub numA?rul 5138 din 24 octombrie 2011 la Secretariatul General al Ministerului Culturii AYi Patrimoniului NaA?ional, aspecte de care putem sA? spunem cA? purtA?m o mA?ndrie A�n relaA?ia cu autoritA?A?ile publice conform conA?inutului legislativ mai sus prezentat pe care A�l stA?pA?nim AYi A�l aplicA?m.
Este greu de redat contribuA?ia fiecA?rui participant dar nu se poate trece peste recitalul de excepA?ie a poetului AYi al scriitorului Florian SAIOC precum AYi evocarea pe care a realizat-o A�ntr-o formA? specificA? cetA?A?eanul spaniol Jose Miguel VINALS, prezent pentru prima datA? A�n judeA?ul Gorj AYi A�n mod deosebit la o activitate culturalA? dintr-un sat din zona JilA?ului, precum AYi arhitect Dana MA�RZA, Iadranca NECHITA, Adriana HAICA AYi scriitor-filosof Mihail Tripon CA�RJA de asemenea pentru prima datA? A�n Gorj.
Ziua de 8 octombrie 2011,s-a constituit pentru satul BrA?det A�ncA? un moment de inflorire a culturii gorjene prin numA?rul mare de participanA?i, a valorii artistice AYi culturale a acA?iunilor ce s-au desfA?lAYurat dar AYi a oportunitA?A?ilor ce s-au creat pentru etapa urmA?toare, dacA? se are A�n vedere punerea A�n valoare de cA?tre reprezentanA?ii instituA?iilor de artA?, culturA? AYi A�nvA?A?A?mA?nt a soluA?iilor propuse AYi a formelor de parteneriat A�ncepute.
Un deosebit proiect a rA?mas A�ncA? nesoluA?ionat cel propus de cA?tre Centrul de CulturA? AYi ArtA? al judeA?ului TimiAY pentru un parteneriat A�ntre cele douA? Ansambluri Profesioniste respectiv Doina Gorjului AYi Ansamblul Banatului pentru care existA? o adresA? oficialA? ce va fi depusA? prin formele specifice ale Legii nr. 233/2002, avA?ndu-se precedente de lipsA? a rA?spunsului la petiA?ii din partea unor instituA?ii gorjene la adrese depuse spre soluA?ionare.

Nu se poate trece uAYor peste aspectele din ziua de 7 octombroie 2011, ca zi pregA?titoare a evenimentului A�nscris A�n Agenda CulturalA? a judeA?ului Gorj cA?nd conducerea AdministraA?eie Publice Locale din oraAYul BumbeAYti Jiu respectiv domnul primar Constantin BOBARU, A�nsoA?it de viceprimarul Ilie CRINTEA, consilierul Petre CIUCLEA, doamna referent al Consiliului JudeA?ean Gorj Raluca Lavinia GHERGHE, conducerea MA?nA?stirii Lainci AYi a Azantierului HidroconstrucA?ia SA din localitate au reuAYit sA? impresioneze delegaA?iile sosite A�n judeA? prntr-o cA?lduroasA? primire AYi acA?iuni de ospitalitate specific gorjeneascA?, cA?rora se cuvine o recunoAYtinA?A? deosebitA?.

Deosebit de valoroase rA?mA?n A�n amintirea noastrA? AYi a delegaA?iilor prezente A�n cele douA� zile A�n judeA?ul Gorj, cuvintele de mare A�nA?elepciune religioasA?, ortodoxA? rostite de pA?rintele CALIST, ghidul MA?nA?stirii Lainci care a vorbit cu deosebitA? evlavie despre poziA?ia lA?caAYului de cult ortodox A�n cadrul Mitropoliei Olteniei, despre canonizarea SfA?ntului Irodion care a avut loc A�n anul 2011 ca un eveniment deosebit pentru ortodoxia romA?nA?.
Valorificarea rezultatelor acestui eveniment va face obiectul mai multor A�ntA?lniri de lucru ale membrilor Consiliului Director ai Sucursalei TimiAYoara ai Fiii Gorjului cu membrii ai delegaA?iilor, cu reprezentanA?i ai instituA?iilor de artA?, culturA? AYi A�nvA?A?A?mA?nt din Gorj, cu speciliAYti astfel A�ncA?t sA? se constituie A�ntr-o procedurA? participativA? A?i A�ntr-o soluA?ionare realA? a aspectelor cu care se confruntA? societatea civilA? A�n acestA? etapA? istoricA?.

HoraA?iu Daniel BA�LESCU,

Satul natal BRADET Gorj

Satul BrA?det, a�zReA�nviere culturalA?a�?, 8 octombrie 2010
Articol de Vertical pe 6 Octombrie 2010articol citit de 1,605 ori | FA?rA? comentarii
Este greu sA? uit bogA?A?ia de activitA?A?i culturale din anii 1955-1965 inclusiv din satul BrA?det care a fost comunA? de sine stA?tA?toare iar acum este aparA?inA?tor comunei MA?tA?sari AYi din pA?cate am constatat cu durere A�n suflet cA? viaA?a culturalA? A�n acest sat a amuA?it.
Inspirat de cele vA?zute A�n deplasA?rile mele A�n statele ComunitA?A?ii Europene, dar AYi de cerinA?ele legislative AYi proiectele ce se lanseazA? cu privire la modernizarea satelor AYi avA?nd A�n vedere prevederile Legii nr. 182 din 2000 republicatA? A�n 2008 cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare, mi-am propus de aici din TimiAYoara, ca fiu al Gorjului, ca fiu al satului BrA?det sA? nu rA?mA?n pasiv la starea de fapt faA?A? de satul A�n care m-am nA?scut AYi, A�n calitate de coordonator al Sucursalei TimiAYoara ce aparA?ine Ligii culturale Fiii Gorjului de pretutindeni dar AYi reprezentant de drept al unei entitA?A?i juridice din mediul asociativ, sA? dau naAYtere unei instituA?ii sub denumirea a�zPRIMUL CENTRU RURAL PENTRU INFORMARE AzI DOCUMENTARE ISTORICA� SPRE O NOUA� CULTURA�a�?.
AceastA? instituA?ie se doreAYte a nu avea culoare politicA?, a nu implica AYi a nu rA?spunde nici unei provocA?ri politice, a nu deservi AYi a nu se aservi vreunui reprezentant al mediului politic ci, o provocare pentru toA?i fiii satului sA? promoveze acA?iunea a�zDIN REALITATE SPRE ETERNITATEa�? A�n sensul de a depune elemente ce se constituie A�n mA?rturie a vieA?ii AYi activitA?A?ii lor pe care o considerA? mai deosebitA? spre a putea fi exemple de urmat pentru tA?nA?ra generaA?ie.
AZn ce mA? priveAYte am depus sub calitatea de donaA?ie, elemente patrimoniale personale cumulate AYi pA?strate A�ncA? din anii 1950 A�n ce priveAYte viaA?a din domeniul profesional AYi cel de instruire AYcolarA? dar AYi din activitatea profesionalA?, precum AYi cea extra-profesionalA? spre a sta mA?rturie evoluA?iei mele de la statutul de copil sA?rac nA?scut dintr-o familie cu 9 copii din care 6 A�n viaA?A? AYi pA?nA? la reprezentant AYi membru A�n structuri ale mediului asociativ cu relaA?ii A�n cadrul Uniunii Profesiilor Liberale din RomA?nia, cu calitatea de expert contabil judiciar, expert evaluator membru titular senior, practician A�n insolvenA?A?, reorganizare AYi lichidare, membru al Corpului ExperA?ilor Judiciari AYi Extrajudiciari, membru A�n Consiliul Director pe A?arA? al Corpului ExperA?ilor Tehnici din RomA?nia AYi nu A�n ultim rA?nd membru fondator AYi membru activ A�n multe AsociaA?ii AYi FundaA?ii ce au legA?turA? cu organisme similare din Comunitatea EuropeanA?.
AcA?iunea ce se doreAYte a fi realizatA? A�n data de 8 octombrie 2010 A�n satul natal BrA?det jud. Gorj este rezultatul unor eforturi cumulate de-a lungul vieA?ii AYi se doreAYte a fi un semn de preA?uire AYi recunoAYtinA?A? faA?A? de locurile natale AYi ca o replicA? a celor care au dus la amuA?irea culturalA? a acestui sat AYi trecerea lui spre o stare latentA?.
Aduc mulA?umiri preA?ioase dlor consilieri Vasile D. BA?lan, Mihai Purdescu AYi Gheorghe Turturea A�n special precm AYi A�ntregului Condiliu Local MA?tA?sari A�n general, dlui Cornel AzomA?cu, secretar general al Filialei Gorj al SocietA?A?ii de AztiinA?e Istorice din RomA?nia, dlui Albinel Firescu a�� director al Muzeului CurtiAYoara Gorj, dlui Viorel GA?rbaciu a�� director al Azcolii Populare de ArtA? TA?rgu-Jiu, dlui Virgil Cercelaru a�� cercetA?tor istoric, scriitor din comuna Aninoasa Gorj, directorului AYi colectivului de redacA?ie al revistei Cuget Liber din TA?rgu Jiu, familiei mele AYi unui numA?r foarte mare de prieteni care m-au A�ncurajat AYi care mA? vor susA?ine ca acA?iunea din 8 octombrie 2010 la BrA?det sA? aibA? succesul scontat A�n faA?a partenerilor media ce vor fi prezenA?i la acest eveniment.
Sevastian BA?lescu

Sucursala Timisoara a FIII Gorjului ,,,, Se Ba ,,,,

TUDOR VLADIMIRESCU, DUPA� 190 ANI,
OMAGIAT AzI COMEMORAT DIN NOU LA TIMIAzOARA

Sucursala TimiAYoara 1984, a Fiii Gorjului – de pretutindeni, AYi-a propus sA? A�ncheie anul aniversar 2011, printr-un Simpozion NaA?ional pentru omagierea de evenimente AYi personalitA?A?i istorice AYi, de asemenea, Consolidarea Mediului Asociativ A�n sprijinul SocietA?A?ii Civile, avA?nd ca figurA? centralA? pe TUDOR VLADMIRESCU, care printr-o surprizA? deosebitA? a fost A�ntruchipat de cA?tre un tA?nA?r de numai 8 ani venit special din judeA?ul Gorj, repsectiv Petre SCURTU A�mpreunA? cu mama sa Cornelia SCURTU, AYi A�mpreunA? au reuAYit sA? impresioneze participanA?ii cu contribuA?ia lor, respectiv, interpretarea poeziei a�zPandurii lui Tudora�?, colinde AYi cA?ntece gorjeneAYti prin integrarea A�n spectacolul ce a fost cuprins A�n programul evenimentului.

Consiliul Director al Sucursalei TimiAYoara 1984, A�n componenA?a sa numericA? AYi nominalA?, au acordat o atenA?ie deosebitA? acestui eveniment, astfel A�ncA?t preAYedintele executiv dr. HoraA?iu Constantin URECHESCU a reuAYit sA? managerieze A�ntreaga acA?iune, antrenA?nd pe fiecare membru component cu atribuA?iuni clare astfel A�ncA?t reuAYita simpozionului sA? fie valorificatA? AYi A�n cadrul altor AsociaA?ii AYi FundaA?ii, cu care aceasta A�n cadrul structurii la a�zAsociaA?ia AztiinA?ificA? pentru Consolidare Mediu Asociativa�?, entitate juridicA?, la care Fiii Gorjului, constituie nucleul fondator sA? se realizeze o valorificare a rezultatelor evenimentului mult apreciat la TimiAYoara.
Au rostit alocuA?iuni de o importanA?A? deosebitA? personalitA?A?i din domeniile artei, culturii, AYtiinA?ei, dar AYi din mediul de afaceri, care au recunoscut faptul cA? procesul de consolidare a mediului asociativ, promovat de cA?tre Sevastian BA�LESCU, recunoscut promotor A�n A?arA? AYi A�n diasporA?, se constituie A�ntr-un pilon solid AYi credibil al societA?A?ii civile pentru actuala etapA? istoricA?, fA?cA?ndu-se o paralelA? A�ntre cartea care a fost scrisA? de acesta A�n anul 2011 AYi contribuA?ia sa la diverse analize economico-sociale unde este solicitat sA?-AYi expunA? punctul de vedere AYi sA? ofere soluA?ii utile AYi profesionale necesare societA?A?ii civile A�n acA?iunile sale.

D-l prof. univ. dr. ing. Horia CIOCA�RLIE, preAYedinte al a�zAsociaA?iei Constantin BrA?ncuAYia�? din TimiAYoara a apreciat Agenda CulturalA? a Sucursalei TimAYoarei 1984 a Fiii Gorjului pentru anul 2012, oferindu-AYi disponibilitatea ca A�n cadrul acA?iunii a�zMEMORIAL BRA�NCUAzI 2012a�? ce se organizeazA? cu sprijinul instituA?iilor de artA? AYi culturA? din TimiAYoara AYi cu contribuA?ia nemijlocitA? a D-nei Doina FRUMUAzELU, fiiicA? a Gorjului cu domiciliul AYi locul de muncA? A�n BucureAYti, sA? se constituie A�ntr-o acA?iune de mare amploare pentru comemorarea a 55 ani de la moartea marelui om de culturA? AYi artA? universalA? de origine gorjanA? Constantin BRA�NCUAzI, la care rolul principal A�n organizarea AYi coordonarea acA?iunii a fost deja asumat de cA?tre Sevastian BA�LESCU A�mpreunA? cu colaboratorii sA?i AYi nu A�n ultim rA?nd cu mai mulA?i reprezentanA?i de AsociaA?ii AYi FundaA?ii AYi bineA�nA?eles cu sprijinul Centrului de CulturA? AYi ArtA? din cadrul Consiliului JudeA?ean TimiAY.

D.na Maria GRAPINI, preAYedinta femeilor A�ntreprinzA?tori din RomA?nia, reprezentanta mai multor AsociaA?ii AYi FundaA?ii AYi nu A�n ultim rA?nd recunoscutA? ca un foarte bun manager A�n domeniul economic privat, formator de opinii, a apreciat acA?iunile Sucursalei TimiAYoara 1984 a Fiii Gorjului ca fiind cele mai importante AYi recunoscute valoric A�n comparaA?ie cu alte AsociaA?ii AYi FundaA?ii aducA?nd felicitA?ri organizatorilor AYi oferindu-AYi disponibilitatea sA? sprijine AYi sA? popularizeze aceste iniA?iative, dar formulA?nd AYi critici vehemente la instituA?iile statului care ar trebui sA? sprijine mai mult aceste iniA?iative, AYi lansarea mai multor chemA?ri de antrenare a tinerilor la astfel de acA?iuni avA?ndu-se ca exemplu consiliul director de la aceastA? structurA? asociativA? care nu depA?AYeAYte media de vA?rstA? de 30 ani.

FA?rA? a prezenta A�ntreaga abundenA?A? de evocA?ri AYi alocuA?iuni prezentA?m partea artisticA? AYi de suflet dedicatA? lui Tudor Vladimirescu, prin contribuA?ia tA?nA?rului Petre SCURTU venit special din Gorj la vA?rsta sa fragedA? de numai 8 ani cu un patos gorjenesc ce a impresionat pe spectatori AYi o contribuA?ie deosebitA? alA?turi de formaA?ia de colindA?tori AYi folcloriAYti conduAYi de cA?tre Roman CISTELECAN AYi Gavril PUAzCAAz.
Anul 1821 s-a A�nscris ca un prag istoric pentru RomA?nia AYi A�n cuvA?ntul sA?u A�nregistrat pe postul de televiziune EuropaNova din TimiAYoara, cu o redare repetatA?, d-l Sevastian BA�LESCU a fA?cut o scurtA? cronologie a principalelor momente istorice, acordA?nd o atenA?ie deosebitA? evenimentelor de la TimiA?oara A�n urmA? cu 22 ani, dar cu o profundA? dezamA?gire a precizat cA? se constatA? o a�zdeturnare de scopa�? AYi o a�zdezorganizare bine organizatA? a vieA?ii economico-sociale din RomA?niaa�?. FA?rA? a face vreo nominalizare sau o trimitere spre mediul politic despre care a precizat cA? acesta a A�nnA?buAYit mediul asociativ, ce nu se poate afirma A�n viaA?a societA?A?ii civile decA?t cu foarte mare greutate AYi cu costuri deosebite fiind A�ncA?lcate de cA?tre unii reprezentanA?i ai administraA?iei publice capitolul VIII din Legea nr. 246 / 2005, continuatoarea Legii nr. 21 din 1924 care a rA?mas ca izvor juridic pentru mediul asociativ pe care dl Sevastian BA�LESCU A�l promoveazA? prin acA?iuni de consolidare AYi relaA?ia cu alte medii printre care cel academic, cel militar, A�n sprijinul mediului de afaceri, dar niciodatA? A�n amestec cu mediul politic.
Este greu de redat A�n cA?teva fraze atmosfera deosebit de plA?cutA? A�n care s-a desfA?AYurat evenimentul de la TimiAYoara A�n omagierea de evenimente AYi personalitA?A?i istorice avA�ndu-l ca personaj central pe Tudor VLADIMIRESCU, la 190 ani de la RevoluA?ia din 1821, dar Consiliul Director al Sucursalei TimiAYoara 1984 a Fiii Gorjului a�� de pretutindeni A�ncheie anul 2011 cu rezultate deosebit de mult recunoscute de cA?tre autoritA?A?ile judeA?ului TimiAY AYi cu perspective serioase pentru anul 2012, A�nscriindu-se cu 8 evenimente A�n Agenda CulturalA?, A�ncepA?nd cu aniversarea lui Constantin BRA�NCUAzI la Cluj, lansarea a douA? cA?rA?i despre viaA?a acestuia avA?nd-o ca autor pe fiica Gorjului, Doina FRUMUAzELU, membrA? de onoare a Sucursalei TimiAYoara AYi membru activ A�n Senatul Sucursalei ca organ consultativ.

Aducem calde mulA?umiri partenerilor noAYtrii media din judeA?ele Gorj AYi TimiAY precum AYi celor de rang naA?ional care au fA?cut cunoscute evenimentele noastre precum AYi colaboratorilor din satul BrA?det judeA?ul Gorj, a reprezentanA?ilor AsociaA?ilor AYi FundaA?iilor din A?arA? AYi din diasporA? cu care avem raporturi de parteneriat, sprijin AYi colaborare pe diverse trepte AYi elemente A�n reaslizarea obiectului de activitate cuprinse A�n Statutul de autorizare a funcA?ionA?rii la a�zAsociaA?ia AztiinA?ificA? pentru Consolidare Mediu Asociativa�?, o entitate juridicA? cu recunoaAYtere A�n raporturile cu AutoritA?A?ile AdministraA?iei Publice Centrale AYi Locale prin modul A�n care aceasta este manageriatA? de cA?tre Sevastian BA�LESCU, fondatorul acesteia AYi alA?turi de dA?nsul un grup de tineri, fii ai Gorjului, printre care HoraA?iu Constantin URECHESCU, Eugenia PITICEA, Nicoleta CONSTANTINESCU, Alina MURAREA?U, HoraA?iu BA�LESCU, Sabina NISTOR, Aloisa PETRUCEAN, Dumitru DINULESCU AYi alA?ii, care au dovedit o preocupare deosebitA? pentru promovarea culturii AYi artei judeA?ului Gorj A�n relaA?ia cu alte judeA?e, pe plan naA?ional AYi mai nou chiar A�n Comunitatea EuropeanA?.

Sevastian BA�LESCU