2018,,,, Aniversari ,,,, aniversari ,,,,

==========  Asa cum am mai scris si spus, anul 2018, este incarcat cu multe semnificatii :

 – 70 ani , de la Adoptarea de catre O N U a „Declaratia Universala a Drepturilor Omului”, vezi documentul, care sigur te intereseaza ca OM;

 – 70 ani, de la intonarea pentru prima data a Imnului Romaniei in 29 iulie in Parcul Zavoi din Ramnicu Valcea ;

 – 170 ani de la Revolutia Pasoptista, cu mari prefaceri ;

 – 200 ani de la nasterea lui Karl Marx, care a scris in 1848, Das Kapital,,,

 – 170 ani de la aparitia primelor definitii in Economie, MARXISMUL ,,,, a Nu se confunda cu Marxism ,,,,, leninism,,,, care se considera eroarea mondiala in deturnarea de la definirea Economiei Capitaliste,,,,,

  – 130 ani de la emiterea in 1888, a Deciziei Maynardv. Hill, prin care „casatoria e fundamentul familiei si al societatii fara de care nu poate exista nici civilizatie nici progres” ,,,, 

– mai tarziu cu 60 ani se adopta Declaratia Universala a Drepturilor Omului, unde la Art 16 se afirma acelas lucru ,,,,, 

– 3800 ani a fost adoptat Codul lui HAMMURABI, inscris pe Obelisc, referitoare la Rolul Femeii in viata Sociala a Procreierii ,,,

 170 ani, de cand la 15 martie, se”serbeaza”  nemeritat Ziua Ungariei deoarece: ungurii au avut conducator slovac pe Kossuth,,, general polonez pe Bem ,,,, capitala lor atunci era la Bratislava,,,, poetul asimilat Sandor Petofi,,, se numea de fapt Alexandru Petrovici, tot slovac,,,, consilier, pianistul evreu George Lichenstein,,, cereau sa iasa de sub regimul austriac,,,, cerand mai apoi sa fie in Imperiul Austro – Ungar ,,,, — Ce se vrea sa se serbeze de fapt ???? 

-= 7 0 ani de unele aspecte NEGATIVE :==== 30 martie 1948 ,,,, 11 iunie 1948,,,,,, 

 

 

 

=== FurA?ciuni ,,, Hakerizme

====  Cu mare mare regret am putut constata, o mare FURA�CIUNE a muncii mele de 1 an,,,, din luna mai 2017, pana n 9 aprilie 2018 ,,,, dar si disparitia unor materiale prin stergerea A�n bloc a unor materiale postate fara voia mea ,,,,,, prin NEMERNICIILE VREMURILOR ,,,,, 

==== Regret ca nu am mai putut reconstitui multe materiale de valoare,,,, care au disparut odata cu curA?tirea periodica,,,,, 

===== 2018, anul cu multe SEMNIFICATII

======  Pe langa aniversarea Unirii din 1918, trebuie sa reamintim 170 ani de la „Revolutia din 1848” , care a adus mari prefaceri in intreaga Europa, dar special pentru Romania, pregatirea Unirii din 1959, (aceasta avand in avans si Revolutia din 1821 a lui Tudor Vladimirescu, – care a zguduit cele 3 imperii cu ghearele infipte in provinciile Romanesti0 ,,,,, dar si cei 70 ani de la Adoptarea de catre O N U a Declareatiei Universale a Drepturilor Omului,,,,, dar si tot 70 ani de la marile prefaceri (bune/rele) ale anului 1948, ,,

===========  Cu AMARACIUNE se constata ca NU exista preocupari punctuale pentru nici una, in modul evident pana acum si nici nu exista sperante de la actuala Clasa Politica – absolut neadaptabila la necesitatile istorice, cultural – stiintifice Europene si transeuropene ,,,, 

=========== Raman ancorat in Evenimentele de natura Mediului Academic, cel Asociativ, si cel Cultural – stiintific si Turistic ,,,,,,, pentru valorificarea a tot ce mai este posibil, in aceasta lupta nedreapta pentru Societatea Civila Romaneasca ,,,, din cauza unora dintre politicienii prezentati in mass media ca fiind intr o profunda stare de CORUPTIE,,,,, in relatia cu fenomenul CAMATARESC privat si de STAT ,,,,, 

==== Bradet 2011,,,,

Sucursala TimiAYoara a�?Fiii Gorjuluia�? 1984- interferenA?e culturale Gorj-TimiAY
O reuAYitA? cu aprecieri a Simpozionului de la BrA?det Gorj

Timp de douA? zile, in judeA?ul Gorj, a fost prezenta o delegaA?ie formatA? din 34 de persoane din patru judeA?e AYi municipiul BucureAYti, care s-au constituit A�n oaspeA?i de onoare A�n oraAYul BumbeAYti Jiu,primiti A�nsuAYi de cA?tre primarul oraAYului, domnul Constantin BOBARU A�mpreunA? cu viceprimarul Ilie CRINTEA AYi consilierul Petre CIUCLEA, la intrarea A�n judeA? mai precis la MA?nA?stirea Lainici AYi apoi la o analizA? AYi proiecte de cooperare la sediul PrimA?riei A�n data de 7 octombrie 2011.S-a vizitat municipiul TA?rgu Jiu care a lA?sat o impresie plA?cutA? prin curA?A?enia AYi ordinea afiAYatA?.
AZn data de 8 octombrie A�ncepA?nd cu orele 10.00 A�n satul BrA?det s-a desfA?AYurat un grandios Simpozion NaA?ional pentru tineret organizat cu sprijinul conducerii Colegiului MA?tA?sari AYi a consilierilor locali. S-a vizitat apoi satul HobiA?a A�n care s-a nA?scut marele sculptor Constantin BrA?ncuAYi precum AYi MA?nA?stirea din oraAYul Tismana. AZn toate aceste locuri, s-au cules mai multe impresii pe un registru de consemnA?ri dintre care redA?m pe cele mai importante pentru cititorii cotidianului Gorjeanul care s-a constituit permanent un partener media pentru aceasta structura asociativA? FIII GORJULUI- de pretutindeni Sucursala TimiAYoara 1984, A�n relaA?ia permanentA? cu Liga CulturalA? FIII GORJULUI cu sediul A�n BucureAYti precum AYi cu autoritA?A?ile administraA?iei publice conform conA?inutului capitolului VIII din O.G nr.26/ 2000 aprobat prin Legea nr. 246 cu privire la AsociaA?ii AYi FundaA?ii, structura asociativA? este o entitate juridcA? ca nucleu fondator al unei importante formaA?inui sub denumirea a�?AsociaA?ia AztiinA?ificA? pentru Consolidare Mediu Asociativa�? A�n conexiuni AYi parteneriate cu un numA?r de peste 275 de alte AsociaA?ii AYi FundaA?ii din A?arA? AYi diasporA?, cu un numA?r A�nsemnat de membrii titulari fii ai Gorjului A�ncA? din 1984 AYi un numA?r de membrii de onoare din alte AsociaA?ii, FundaA?ii, FederaA?ii AYi InstituA?ii de ArtA? AYi CulturA? avA?nd ca obiectiv principal omagierea de evenimente AYi personalitA?A?i gorjene.
PrezenA?i la manifestA?rile principalului eveniment din satul BrA?det sub titlul a�?InterferenA?e Culturale- Simpozion NaA?ional pentru tinereta�?, domnul Ciprian FLORESCU, consilier A�n cadrul Consiliului JudeA?ean Gorj A�mpreunA? cu soA?ia dA?nsului CodruA?a FLORESCU, realizator de emisiuni folclorice, fiicA? a satului BrA?det, au consemnat aspecte ce nu pot trece cu vederea faA?A? de interesul cititorilor AYi anume:
a�?Ca de fiecare datA?, cel ce se naAYte pe maurile JilA?ului, A�n minunata vatra romA?neascA?, BrA?det, A�AYi aminteAYte cu mare drag de casa pA?rinteascA?, de locurile de joacA?, scA?ldate de razele soarelui. NiciodatA?, dar niciodatA?, nu uitA? cA? drumul A�n viaA?A? a pornit de aici. Tocmai de aceea existA? mereu, mereu, A�ntoarcerea acasA?. ExistA? peste ani, A�ntA?lnirea cu cei dragi, cu locurile natale. Azi de fiecare datA?, parcA? fA?rA? excepA?ie, se porneAYte o mare sA?rbA?toare, a sufletului, a locului.
Azi pentru toate acestea, orice brA?deA?ean, indiferent de locul A�n care a ajuns, trebuie apreciat pentru faptul cA? AYtie sA?-AYi A�ntoarcA? privirea AYi gA?ndul acasA?.
Toate gA?ndurile bune, sA?nA?tate deplinA?, viaA?A? lungA? AYi bun venit acasa A�n Gorj, la BrA?det, tuturor acelora plecaA?i departe dar care nu uitA? sA? vinA? sau sA? se gA?ndescA? din cA?nd A�n cA?nd la locurile natale.a�?
Iar soA?ia sa CodruA?a continuA? A�n acelaAYi Registru de consemnA?ri astfel: a�? MA? A�ntorc de fiecare datA? cu emoA?ie A�n locul A�n care mi-am petrecut cea mai emoA?ionantA? perioadA? din viaA?a mea, copliA?ria. CrescutA? A�n bA?tA?tura unor A?A?rani de o curA?A?enie sufleteascA? AYi de bunA?tate divinA?, am A�nvA?A?at cA? aici este casa sufletului meu, casa care mi-a marcat existenA?a. Cu bunicii A�ngeri AYi cu pA?rinA?ii sfinA?i-adevA?rate modele nu numai pentru mine ci AYi pentru A�ntregul sat, am considerat ca debutul meu profesional sA? aibA? loc, tot aici acasA?. OricA?te realizA?ri aAY avea AYi oricA?te locuri A�ndepA?rtate aAY vedea, atunci cA?nd vA?d turla bisericii din satul meu AYi oamenii dragi, sufletul A�mi vibreazA? de emoA?ie AYi de bucurie.
BinecuvA?ntaA?i fie oamenii care au sA?lA?AYluit AYi mai sA?lA?AYluiesc pe aceste tA?rA?muri minunate, binecuvA?ntate fie locurile AYi poveAYtile lor.
FelicitA?ri sincere d-lui BA?lescu, un fiu de seamA? al BrA?detului pentru acestA? bucurie a sufletului pe care a creat-o azi, 8 octombrie 2011 la BrA?det.
Cu stimA? AYi respect, profesor CodruA?a Florescu.a�?
Dat fiind alegerea locului de desfA?AYurare a evenimentului ca simpozion naA?ional pentru tineret, la Azcoala ElementarA? din BrA?det, prin grija doamnei director profesor Rodica DANCIU, cu pregA?tirea unui spectacol emoA?ionant pentru A�ntreaga asistenA?A?, suA?inut de toate nivelurile de A�nvA?A?A?mA?nt pe care dumneaei le pA?storeAYte, adicA? de la grA?diniA?A? grupa micA? la colegiu, aspiranA?i la A�nvA?A?A?mA?ntul superior, au participat foAYti profesori printre care Floarea BOBEI, de asemenea fiicA? a satului, Marioara CIORTEA fost profesor actualmente pensionar AYi scoacrA? a consilierului judeA?ean FLORESCU, care AYi aceasta a aAYternut cuvinte de laudA? astfel:
a�? Revin A�n satul A�n care m-am nA?scut, revin la AYcoala unde am A�nvA?A?at sA? scriu AYi sA? citesc care m-au ajutat sA? mA? A�ntorc acasA? dascA?l.
Doresc sA?-mi daA?i voie sA?-mi amintesc cu recunoAYtinA?A? de distinAYii mei A�nvA?A?A?tori, soA?ii AristiA?a AYi Pantelimon VIAzAN cA?rora le mulA?umesc pentru cA? mi-au deschis drumul cA?rA?ii.
MulA?umesc pA?rinA?ilor mei, A?A?rani autentici dar care au avut gA?nduri A�ndrA?zneA?e pe care le-am realizat prin desA?vA?rAYirea mea ca dacA?l al acestei AYcoli. MulA?umesc AYi A�n acelaAYi timp doresc sA?-l felicit pe SAVU al Dodii SA?A?a (n.a Sevastian BA?lescu), care ne-a prilejuit aceastA? A�ntA?lnire A�n satul nostru unde el se A�ntoarce cu mare drag. MulA?umesc tuturor organizatorilor, qam regA?sit aceastA? AYcoalA? foaret bine dotatA?, bine A�ngrijitA?, tot respectul pentru toA?i cei care muncesc A�n acest lA?caAY de culturA?.
Cu recunoAYtinA?A? pentru toA?i, profesor MA?rioara CIORTEAa�?

AZn cadrul activitA?A?ilor de la Primul Centru Rural pentru Informare AYi Documentare IstoricA? s-au A�nscris A�ntA?lniri de lucru iar membrii delagaA?iei printre care Alexandru DUMITRESCU din BucureAYtiu, dr. HoraA?iu Constantin URECHESCHU, dr. Nadina GRECU, Gheogrhe BELEA din TimiAYoara AYi Georgeta Florina IORGA din Oradea, Leontina PRODAN din SA?laj precum AYi Nicolae IUGA, preAYedinte al Sucursalei Brad a SocietA?A?ii Culturale a�?Avram Iancua�?, A�mpreunA? cu secretarul Sucursalei AYi Ioan IUGA din A?ara Zarandulu, au admirat exponatele AYi au propus doamnei director profesor Rodica DANCIU sA? realizeze o permanentizare a programelor de omagiere a personalitA?A?ilor istorice, o descriere detaliatA? a obiectelor expuse AYi a donatorilor pentru A�ncurajarea activitA?A?ii muzeistice A�ncepute de cA?tre creatorul acestui prim Centru Rural,fiu al satului Sevastian BA�LESCU.
FA?rA? a se considera o A�ncA?rcA?turA? de texte redate dintr-un document considerA?m cA? sunt deosebit de utile de pA?strat aceste forme de valoare istoricA? pentru satul BrA?det, expresii scrise A�ntr-un moment anume creat AYi A�ntr-un loc ce are chiar rolul de a�? Primul Centru Rural pentru Informare AYi Documentare IstoricA?- spre o NouA? CulturA?a�?, craet cu un an A�n urmA? cu activitate de A�nceputuri muzeistice la care participanA?ii la eveniment AYi.au adus un spor de valoare prin prezenA?a doamnei Rodica BELEA, membru al Uniunii ArtiAYtilor Plastici A�mpreunA? cu doamna Leontina PRODAN, o mare iubitoare de tradiA?ii populare romA?neAYti, care au realizat o expoziA?ie de costume naA?ioanale din mai multe zone ale A?A?rii, la vcare s-a mai adA?ugat AYi profesor drd. Georgeta Florina IORGA din Oradea,s-a realizat un parteneriat cu domnul profesor drd. Claudiu Mihail PURDESCU, directorul adjunct al Colegiului Tehnic MA?tA?sari, profesor de istorie, primul custode al activitA?A?ii muzeistice AYi care prin parteneriatul A�ncheiat s-au stabilit forme AYi metode prin partenerii sA? asigure A�mbunA?tA?A?irea continua a activitA?A?ii muzeistice.

Chiar cu riscul unei repetiA?ii dar se cuvine a fi evidenA?iate prezenA?a AYi contribuA?ia deosebitA? a doamnelor profesoare Georgeta Florina IORGA din Oradea, Bihor AYi Leontina PRODAN din ZalA?u, SA?laj, care de asemenea au realizat parteneriate profesionale cu conducerea unitA?A?ilor de A�nvA?A?A?mA?nt din zonA? stabilindu-AYi de asemenea A�ntA?lniri de specialitate pe dezvoltarea turismului rural AYi vestimentaA?ie AYcolarA? ce se realizeazA? A�n TimiAYoara.
AZn cadrul Simpozionului, evocA?ri de mare valoare au rostit reprezenA?aA?ii AsociaA?iilor AYi FundaA?iilor, A�n primul rA?nd din partea Ligii Culturale a�?Fiii Gorjuluia�?-de pretutindeni cu sediul A�n BucureAYti, a fost prezent domnul Alexandru DUMITRAAzCU A�n calitatea de vicepreAYedinte A?i responsabil cu activitatea de tineret din cadrul structurii asociative naA?ionale centrale, care a declarat cA? evenimentul de la BrA?det este un A�nceput al activitA?A?ilor pentru tineret A�n cadrul Ligii AYi se bucurA? cA? Sucursala TimiAYoara are un Consiliu Director format numai din tineri sub 35 de ani cu care este mA?ndru sA? colaboreze A�n activitatea viitoare. De asemenea, domnul Nicolae IUGA, preAYedinte al filialei Brad al AsociaA?iei NaA?ional Cultural Patriotice a�? Avram Iancua�? cu sediul central A�n Cluj a rostit o fulminantA? evocare fA?cA?nd o paralelA? A�ntre eroul naA?ional Avram Iancu AYi marele conducA?tor Domnua�� Tudor, referindu-se la parteneriatul de omagiere a personalitA?A?ilor istorice pe care l-a realizat cu domnul Sevastian BA�LESCU.
Simpozionul s-a bucurat AYi de prezenA?a unor personalitA?A?i marcante din mediul academic fiind prezent prof. univ.dr.ing. Gheorghe BELEA, jurist Eugenia PITICEA, Nicoleta CONSTANTINESCU, Aloisa PETRUCEANU AYi Sabina NISTOR care de asemenea au realizat parteneriate cu cadrele didactice precum AYi oportunitA?A?i de cooperare de specialitate. Avocatul Teofil HAICA�, un specialist A�n drept internaA?ional, moAYteniri AYi alte speA?e ce fac obiectul unor frA?mA?ntA?ri legate de sculptorul Constantin BRA�NCUAzI, s-a referit A�n impresionantul sA?u discurs la rolul AYcolii A�n actuala etapA? istoricA? pentru pA?strarea AYi conservarea tradiA?iilor istorice accentuA?nd pe douA? personalitA?A?i pe care orice romA?n ar trebui sA? le aibA? A�n vedere AYi care sunt din fericire gorjeni AYi anume din domeniul artei Constantin BRA�NCUAzI care a revoluA?ionat arta modernA? A�n lume AYi Tudor VLADIMIRESCU care a deschis pragul istoriei moderne A�n RomA?nia prin RevoluA?ia de la 1821.

A fost aAYteptat AYi cuprins A�n program ca o personalitate de seamA? sA? fie prezent la eveniment, strA?-strA?nepotul lui Tudor VLADIMIRESCU ce poartA? acelaAYi nume A�ntr-o formA? continuA? de la bunicul la tatA?l sA?u AYi mai apoi la fiul sA?u acela de Tudor VLADIMIRESCU, care trA?ieAYte A�n BucureAYti, a participat la lansarea de carte AYi o emisiune televizatA? despre Domnu Tudor la TimiAYoara dar despre care am aflat ulterior ca i-a fost deturnat traseul spre rezolvarea unui interes al scriitorului Laurian STA�NCHESCU, venit cu acesta din BucureAYti, cu un scop care A�ncA? nu este elucidat deoarece nu a reuAYit sA? A�nteleagA? sprijinul loogic AYi legic de care ar trebui sA? A?inA? seama A�n nedesluAYita misiune pe care AYi-a asumat- o AYi despre care am aflat la A�ntoarcerea delegaA?iei spre TimiAYoara cu trecerea prin satul HobiA?a cA? deturnarea strA?-strA?nepotului lui Tudor VLADIMIRESCU de la un program bine determinat a fost acela de a evita o A�ntA?lnire cu delegaA?ia din TimiAYoara a Fiii Gorjului, de la care a primit sprijun moral prin A�nregistrarea unui memoriu la DirecA?ia de CulturA? cu proceduri clare pe care acesta ar trebui sA? le urmeze, A�n soluA?ionarea raporturilor juridice AYi diplomatice A�n relaA?ia cu C-tin BRA�NCUAzI, memoriu A�nregistrat de cA?tre structura noastrA? asociativA? la DirecA?ia pentru CulturA? AYi Culte a judeA?ului TimiAY aflat A?n analizA? la Secretariatul General al Guvernului prin adresa nr. 15C/1609/p/06ctombrie2011AYi mai apoi sub numA?rul 5138 din 24 octombrie 2011 la Secretariatul General al Ministerului Culturii AYi Patrimoniului NaA?ional, aspecte de care putem sA? spunem cA? purtA?m o mA?ndrie A�n relaA?ia cu autoritA?A?ile publice conform conA?inutului legislativ mai sus prezentat pe care A�l stA?pA?nim AYi A�l aplicA?m.
Este greu de redat contribuA?ia fiecA?rui participant dar nu se poate trece peste recitalul de excepA?ie a poetului AYi al scriitorului Florian SAIOC precum AYi evocarea pe care a realizat-o A�ntr-o formA? specificA? cetA?A?eanul spaniol Jose Miguel VINALS, prezent pentru prima datA? A�n judeA?ul Gorj AYi A�n mod deosebit la o activitate culturalA? dintr-un sat din zona JilA?ului, precum AYi arhitect Dana MA�RZA, Iadranca NECHITA, Adriana HAICA AYi scriitor-filosof Mihail Tripon CA�RJA de asemenea pentru prima datA? A�n Gorj.
Ziua de 8 octombrie 2011,s-a constituit pentru satul BrA?det A�ncA? un moment de inflorire a culturii gorjene prin numA?rul mare de participanA?i, a valorii artistice AYi culturale a acA?iunilor ce s-au desfA?lAYurat dar AYi a oportunitA?A?ilor ce s-au creat pentru etapa urmA?toare, dacA? se are A�n vedere punerea A�n valoare de cA?tre reprezentanA?ii instituA?iilor de artA?, culturA? AYi A�nvA?A?A?mA?nt a soluA?iilor propuse AYi a formelor de parteneriat A�ncepute.
Un deosebit proiect a rA?mas A�ncA? nesoluA?ionat cel propus de cA?tre Centrul de CulturA? AYi ArtA? al judeA?ului TimiAY pentru un parteneriat A�ntre cele douA? Ansambluri Profesioniste respectiv Doina Gorjului AYi Ansamblul Banatului pentru care existA? o adresA? oficialA? ce va fi depusA? prin formele specifice ale Legii nr. 233/2002, avA?ndu-se precedente de lipsA? a rA?spunsului la petiA?ii din partea unor instituA?ii gorjene la adrese depuse spre soluA?ionare.

Nu se poate trece uAYor peste aspectele din ziua de 7 octombroie 2011, ca zi pregA?titoare a evenimentului A�nscris A�n Agenda CulturalA? a judeA?ului Gorj cA?nd conducerea AdministraA?eie Publice Locale din oraAYul BumbeAYti Jiu respectiv domnul primar Constantin BOBARU, A�nsoA?it de viceprimarul Ilie CRINTEA, consilierul Petre CIUCLEA, doamna referent al Consiliului JudeA?ean Gorj Raluca Lavinia GHERGHE, conducerea MA?nA?stirii Lainci AYi a Azantierului HidroconstrucA?ia SA din localitate au reuAYit sA? impresioneze delegaA?iile sosite A�n judeA? prntr-o cA?lduroasA? primire AYi acA?iuni de ospitalitate specific gorjeneascA?, cA?rora se cuvine o recunoAYtinA?A? deosebitA?.

Deosebit de valoroase rA?mA?n A�n amintirea noastrA? AYi a delegaA?iilor prezente A�n cele douA� zile A�n judeA?ul Gorj, cuvintele de mare A�nA?elepciune religioasA?, ortodoxA? rostite de pA?rintele CALIST, ghidul MA?nA?stirii Lainci care a vorbit cu deosebitA? evlavie despre poziA?ia lA?caAYului de cult ortodox A�n cadrul Mitropoliei Olteniei, despre canonizarea SfA?ntului Irodion care a avut loc A�n anul 2011 ca un eveniment deosebit pentru ortodoxia romA?nA?.
Valorificarea rezultatelor acestui eveniment va face obiectul mai multor A�ntA?lniri de lucru ale membrilor Consiliului Director ai Sucursalei TimiAYoara ai Fiii Gorjului cu membrii ai delegaA?iilor, cu reprezentanA?i ai instituA?iilor de artA?, culturA? AYi A�nvA?A?A?mA?nt din Gorj, cu speciliAYti astfel A�ncA?t sA? se constituie A�ntr-o procedurA? participativA? A?i A�ntr-o soluA?ionare realA? a aspectelor cu care se confruntA? societatea civilA? A�n acestA? etapA? istoricA?.

HoraA?iu Daniel BA�LESCU,

Brancusi – Magheru 2008,,,, la 60 ani D U D O -1948 ,,

VALORIFICAREA REZULTATELOR
PRIMULUI SIMPOZION NAA?IONAL CA MEDALION
BRA�NCUAzI a�� MAGHIERU LA TIMIAzOARA

AZn perioada 15-17 Februarie 2008 s-a desfA?AYurat la TimiAYoara un prim Simpozon NaA?ional, conceput ca
a�z Medalion BRA�NCUAzI a�� MAGHIERU care a fost apreciat de cA?tre presa localA? ca a�z OMAGIU CA�T COLOANA INFINITULUI a�?.
Programul s-a desfA?AYurat A�n prezenA?a unor personalitA?A?i AYi oficialitA?A?ii de seamA? din A?arA? AYi din localitatea gazdA?, A�n condiA?ii deosebit de reuAYite deAYi, vremea a A�ncercat sA? A�mpiedice prezenA?a la manifestA?ri.
Se spune cA? Dumnezeu A�AYi A�ncearcA? credincioAYi AYi iubitori de adevA?r aAYa cum s-a A�ntA?mplat cu o orA? A�nainte de A�nceperea Simpozionului printr-un viscol care a fA?cut ca mulA?i invitaA?i sA? nu mai poatA? participa,dar totuAYi sala festivA? a fost ocupatA? cu peste 90% din cele 350 de locuri.
A fost o adevA?ratA? reuAYitA? prin faptul cA? sala festivA? a Cercului Militar din TimiAYoara s-a umplut aproape la refuz, activitA?A?iile cuprinse A�n a�zinvitaA?ia a�� programa�? au A�nceput cu intonarea Imnului de stat al RomA?niei la orele 15:59 AYi s-au A�ncheiat cu recitarea de cA?tre o prim solistA? de la Opera RomA?nA? din TimiAYoara A�n jurul orelor 19:40 a rugA?ciuni TatA?l Nostru.
O performanA?A? mai rar A�ntA?lnitA? este faptul cA? primarul oraAYului TimiAYoara,conf. Univ.dr.ing. Gheorghe CIUHANDU AYi exministru de interne Doru Viorel URSU autorul unei deosebit de importante cA?rA?ii lansate, care au stat A�n prezidiu de o parte AYi de alta a moderatorului AYi coordonatorului programului, ec.Sevastian BA�LESCU, au anunA?at cA? A�AYi anuleazA? alte planificA?ri din programul de sA?mbA?tA? seara (16 februarie 2008) pentru cA? desfA?AYurarea simpozionului i- au captat.
AlocuA?iunile personalitA?A?iilor prezente au A?inut timp de peste 3 AYi A? ore A?intuiA?i pe scaune (A�ntr-o salA? nu suficient de caldA? pentru cA? racirea bruscA? A�n TimiAYoara a surprins pe organizatori) iar intervenA?iile puteau sA? mai continue.
La intrarea A�n salA? s-a distribuit fiecA?rui participant a�zFiAYA? de evaluarea�? cu 6 A�ntrebA?ri, AYi fA?rA? lipsA? de modestie valorificarea rezultatelor (care poate fi verificatA? sociologic) a scos A�n evidenA?A? cA?: dorinA?a de participare; alegerea locului AYi creerea ambientului; modul de organizare al Simpozionului; alegerea temelor; modul de publicitate; activitA?A?iile Ligii Culturale a�?FIII GORJULUI a�z – Sucursala TimiAYoara, au fost apreciate foarte mult AYi foarte bine A�n procent de 97,82 %, (ca dovadA? se poate reda un exemplar pe care A�l prezentA?m).
Presa localA?, scrisA? precum: RenaAYterea BA?nA?A?eanA?, Agenda Zilei AYi nu A�n ultim rA?nd Ziua de Vest au previzionat AYi apoi au redat articole deosebit de credibile privind acest prim Simpozion NaA?ional de Omagiere gen Medalion a personalitA?A?iilor a�? ale istoriei culturale AYi militare naA?ionale: scluptorul de talie mondialA? Constantin BRA�NCUAzI AYi, respectiv, generalul paAYoptist Gheorghe MAGHIERU. a�z
Lansarea cA?rA?iilor, prezentarea revistelor, expunerea articolelor, rostirea cuvintelor de salut din partea autoritA?A?iilor locale, a reprezentanA?iilor instituA?iilor din A?arA?, a preAYedintelui Ligii Culturale FIII GORJULUI a�� din A?arA? AYi de pretutindeni, aici A�n cadrul sucursalei TimiAYoara a creat premiza unei angajA?ri ca dupA? aceastA? premierA? absolutA? sA? se porneascA? o preocupare pentru ca aceastA? manifestare sA? devinA? anualA? cu contribuA?ia organismelor similare din A?arA?.
O contribuA?ie deosebitA? la reuAYita acestui Simpozion AYi interesul localnicilor de a A�nvinge vitregiile naturii, dezlA?nA?uite parcA? dintr- o dorinA?A? potrivnicA?, a constituit-o prezenA?a oaspeA?ilor de mare valoare profesionalA? AYi culturalA? din A?arA?.
Expunerea fA?cutA? de cA?tre d-na Alexandra ANDREI din Tg. Jiu A�n prezentarea FundaA?iei Culturale a�zGeneral Gheorghe MAGHIERUa�?, urmatA? de prezentarea directorului fundaA?iei AYi a Colegiului NaA?ional d-nul prof. ing. Dumitru BUNOIU AYi respectiv strA?nepotul generalului omagiat, ca invitat de onoare d-nul Vlad MAGHERIU, i-au fA?cut aAYa cum spuneam mai sus pe primarul TimiAYoarei AYi pe exministru de interne sA? rA?mA?nA? uimiA?i de ce se poate pertrece A�ntr-un Simpozion Cultural de omagiere a personalitA?A?iilor gorjene.
Prezentarea acA?iuniilor, organizate de cA?tre Centrul Cultural AYi de ArtA? din Tg. Jiu, precum AYi a instituA?iilor gorjene de cA?tre d-nul prof. dr. Sorin Lory BULIGA, cred cA? i-a fA?cut pe mulA?i timiAYoreni sA? – AYi punA? A�ntrebarea dacA? zicala: a�? TA?t BA?natu-i fruncea a�z se potriveAYte mai mult, dupA? modul de prezentare la acest Simpozion al personalitA?A?iilor gorjene AYi pentru zona Gorjului.
Cele 9 cA?rA?i lansate AYi 14 reviste prezentate au creat premiza organizA?rii AYi altor Simpozioane NaA?ionale la care, Sucursala TimiAY a Ligii Culturale FIII GORJULUI prin reprezentantul sA?u ec. Sevastian BA�LESCU A�AYi oferA? disponibilitatea de participare la organizare, structurare, mobilizare AYi chiar conceperea Minutei Moderatorului pentru simpozioane de rang naA?ional AYi chiar cu participare internaA?ionalA?.
Coordonator AYi moderator Simpozion NaA?ional
a�zMedalion BRA�NCUAzI a�� MAGHIERU a�?,
Ec. Sevastian BA�LESCU, tel/fax: 0256 435 333, mobil:0723 636 334
Transmit acest material d-lui Dumitru BUNOIU, pentru valorificare A�mpreunA? cu componenA?a numericA? AYi nominalA? a Senatului ca organ consultativ al structurilor teritoriale constituit A�n baza prevederilor Legii nr. 246./2005 AYi validat de cA?tre Simpozionul NaA?ional de la TimoAYoara A�n revista a�zCuget Liber a�? AYi A�n presa gorjanA? .

Satul natal BRADET Gorj

Satul BrA?det, a�zReA�nviere culturalA?a�?, 8 octombrie 2010
Articol de Vertical pe 6 Octombrie 2010articol citit de 1,605 ori | FA?rA? comentarii
Este greu sA? uit bogA?A?ia de activitA?A?i culturale din anii 1955-1965 inclusiv din satul BrA?det care a fost comunA? de sine stA?tA?toare iar acum este aparA?inA?tor comunei MA?tA?sari AYi din pA?cate am constatat cu durere A�n suflet cA? viaA?a culturalA? A�n acest sat a amuA?it.
Inspirat de cele vA?zute A�n deplasA?rile mele A�n statele ComunitA?A?ii Europene, dar AYi de cerinA?ele legislative AYi proiectele ce se lanseazA? cu privire la modernizarea satelor AYi avA?nd A�n vedere prevederile Legii nr. 182 din 2000 republicatA? A�n 2008 cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare, mi-am propus de aici din TimiAYoara, ca fiu al Gorjului, ca fiu al satului BrA?det sA? nu rA?mA?n pasiv la starea de fapt faA?A? de satul A�n care m-am nA?scut AYi, A�n calitate de coordonator al Sucursalei TimiAYoara ce aparA?ine Ligii culturale Fiii Gorjului de pretutindeni dar AYi reprezentant de drept al unei entitA?A?i juridice din mediul asociativ, sA? dau naAYtere unei instituA?ii sub denumirea a�zPRIMUL CENTRU RURAL PENTRU INFORMARE AzI DOCUMENTARE ISTORICA� SPRE O NOUA� CULTURA�a�?.
AceastA? instituA?ie se doreAYte a nu avea culoare politicA?, a nu implica AYi a nu rA?spunde nici unei provocA?ri politice, a nu deservi AYi a nu se aservi vreunui reprezentant al mediului politic ci, o provocare pentru toA?i fiii satului sA? promoveze acA?iunea a�zDIN REALITATE SPRE ETERNITATEa�? A�n sensul de a depune elemente ce se constituie A�n mA?rturie a vieA?ii AYi activitA?A?ii lor pe care o considerA? mai deosebitA? spre a putea fi exemple de urmat pentru tA?nA?ra generaA?ie.
AZn ce mA? priveAYte am depus sub calitatea de donaA?ie, elemente patrimoniale personale cumulate AYi pA?strate A�ncA? din anii 1950 A�n ce priveAYte viaA?a din domeniul profesional AYi cel de instruire AYcolarA? dar AYi din activitatea profesionalA?, precum AYi cea extra-profesionalA? spre a sta mA?rturie evoluA?iei mele de la statutul de copil sA?rac nA?scut dintr-o familie cu 9 copii din care 6 A�n viaA?A? AYi pA?nA? la reprezentant AYi membru A�n structuri ale mediului asociativ cu relaA?ii A�n cadrul Uniunii Profesiilor Liberale din RomA?nia, cu calitatea de expert contabil judiciar, expert evaluator membru titular senior, practician A�n insolvenA?A?, reorganizare AYi lichidare, membru al Corpului ExperA?ilor Judiciari AYi Extrajudiciari, membru A�n Consiliul Director pe A?arA? al Corpului ExperA?ilor Tehnici din RomA?nia AYi nu A�n ultim rA?nd membru fondator AYi membru activ A�n multe AsociaA?ii AYi FundaA?ii ce au legA?turA? cu organisme similare din Comunitatea EuropeanA?.
AcA?iunea ce se doreAYte a fi realizatA? A�n data de 8 octombrie 2010 A�n satul natal BrA?det jud. Gorj este rezultatul unor eforturi cumulate de-a lungul vieA?ii AYi se doreAYte a fi un semn de preA?uire AYi recunoAYtinA?A? faA?A? de locurile natale AYi ca o replicA? a celor care au dus la amuA?irea culturalA? a acestui sat AYi trecerea lui spre o stare latentA?.
Aduc mulA?umiri preA?ioase dlor consilieri Vasile D. BA?lan, Mihai Purdescu AYi Gheorghe Turturea A�n special precm AYi A�ntregului Condiliu Local MA?tA?sari A�n general, dlui Cornel AzomA?cu, secretar general al Filialei Gorj al SocietA?A?ii de AztiinA?e Istorice din RomA?nia, dlui Albinel Firescu a�� director al Muzeului CurtiAYoara Gorj, dlui Viorel GA?rbaciu a�� director al Azcolii Populare de ArtA? TA?rgu-Jiu, dlui Virgil Cercelaru a�� cercetA?tor istoric, scriitor din comuna Aninoasa Gorj, directorului AYi colectivului de redacA?ie al revistei Cuget Liber din TA?rgu Jiu, familiei mele AYi unui numA?r foarte mare de prieteni care m-au A�ncurajat AYi care mA? vor susA?ine ca acA?iunea din 8 octombrie 2010 la BrA?det sA? aibA? succesul scontat A�n faA?a partenerilor media ce vor fi prezenA?i la acest eveniment.
Sevastian BA?lescu

O micA? EvidenA?A? a FIII Gorjului,,,, AsociaA?i,,,,

A. S. C. M. A. === Consolidare Mediu Asociativ ,,,

A.S.C.M.A., este o Entitate JuridicA?, prin care s au realizat A�nsemnate Evenimente Cultural – AztiinA?ifice, cu prelungire in snur, de la Prima Structura Teritoriala din 1973, la aniversarea a 25 ani de la DeclaraA?ia UniversalA? a Drepturilor Omului, adoptatA? de cA?tre O N U A�n 10 Decembrie 1948 – anul naAYterii mele,,,,, motiv ptr. care deyvot preocupA?rile pentru Respectarea Drepturile Fundamentale,,,,,,
============Postez aici unele din datele salvate AYi A�n posibilitatea conservA?rii A�n On Line,,,,,

=== Vezi pe Net. a�zZece zile in MaramureAYul Istorica�?,,, cu Sevastian BA�LESCU a�� 2008,,,,, la 60 ani de la DeclaraA?ia UniversalA? a Drepturilor Omului,- 10. 12. 1948

BA?nA?A?eni A�n MaramureAYul Istoric

In perioada 24 august – 2 septembrie, municipiul Sighetu Marmatiei va gA?zdui prima ediA?ie a Simpozionului naA?ional de Consolidare a Mediului Asociativ „Zece zile in Maramuresul Istoric”, eveniment al cA?rui coordonator de program este timiAYoreanul Sevastian BA�LESCU ca, reprezentant al Sucursalei TimiAYoara a AsociaA?iei „Fiii Gorjului”.ConsacratA? stimulA?rii acA?iunilor de cooperare dintre AsociaA?iile, FundaA?iile AYi InstituA?iile de artA? AYi culturA?, respectiv, dialogului acestora cu administraA?ia …citeAYte toatA? AYtirea,,,,,,,,,

CiteAYte AYtirile pe mobil: m.ziare.com
Miercuri, 20 August 2008, ora 11:14
Sursa: Renasterea Banateana
Articol citit de 183 ori

Comunicat de Presa: Asociatii si fundatii in Maramuresul istoric. Primul Simpozion National de Consolidare Mediu Asociativ

Cu ocazia implinirii a 60 de ani de la proclamarea DECLARATIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI, se desfasoara in perioada 24 august – 2 septembrie 2008, la Sala Radio Sighet din Sighetul Marmatiei, PRIMUL SIMPOZION NATIONAL DE CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIV cu sprijinul Sucursalei „Fiii Gorjului” a Ligii Culturale de pretutindeni, Studioului Radio-Sighet, Studioul de Televiziune „Focus” Satu Mare, Cotidianelor Ziua de Vest Timisoara, Renasterea Banateana Timisoara, Gorjanul Tg. Jiu, Focus Vest Timisoara, Agenda Timisoara, Fundatia Grigorie Leu Bucuresti, Fundatia gen. Gheorghe Magheru Tg. Jiu, Centru Cultural Constantin Brancusii Targu Jiu, reprezentanti ai Consililor Judetene Gorj, Maramures, Galati, Valcea, a primariilor Timisoara, Targu Jiu, Iasi; a unor reprezentanti ai asociatilor de arta si cultura si domeniu militar.
Vineri se prezinta un proiect pentru a se stabili ca Ziua Limbii Romane sa fie 29 august.
Conferinta de presa se va tine in data de sambata, 30 august 2008, ora 12, unde se vor prezenta rezultatele simpozionului.
Coordonator de program: Sevastian Balescu, telefon: 0723 636334
Programul detailat:
Simpozionul va avea urmatoarele sectiuni:
– Tabara Nationala de pictura „Iosif Keber”,organizata de Centrul de cultura
si arta „C. Brancusi” Targu Jiu
– Expozitie de pictura si prezentare de filme din partea fundatiei „Cupola,
Credinta, Cultura si Caritate” din Timisoara
– Omagierea unor Personalitati din domeniul artei culturii si cel militar.
– Aniversarea a 160 de ani de la Revolutia Romana 1848
– Aniversarea a 70 de ani de la Deschiderea caii Eroilor de la Tg. Jiu
– Aniversarea a 60 de ani Proclamarea Declaratiei Universale a Drepturilor
Omului ONU 1948
– Efecte si consecinte de la ultima reorganizare administrativ teritoriala
1968
– Lansari si relansari de carti si reviste
– Schimburi de experienta intre institutiile de arta cultura cenacluri si
alte organisme legal constituite – Realizarea de parteneriate.
– Prezentarea cartii „ZECE ZILE IN MARAMURESUL ISTORIC”
Program detaliat:
Duminica 24.08.2008
Se asigura primirea invitatiilor si oaspetilor pentru cazare la hotel Coroana Piata Libertatii nr. 21, Grupul Scolar Tehnic Forestier din str. Dragos Voda nr. 43 si Pensiunea Agroturistica din Vadul Izei nr. 506.
Se realizeaza discutii cu oaspetii privind desfasurarii programului
Ziua Ia��a
Luni 25.08.2008 orele 957 In sala de festivitati a studioului de radio din orasul Sighetul Marmatiei se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei si al CE.
Se declara deschise lucrarile Simpozionului, care se doreste a se desfasura intr-un cadru solemn, de catre dl.prof.drd. Dorel Ioan Todea. Se prezinta, se acorda cuvantul oficialitatilor judetene, locale a invitatiilor, pentru adresare cuvant de salut. Si-a aratat disponibilitatea totala de prezenta presedintele Consiliului judetean Maramures dl. MIRCEA MAN.
Prezentarea mesajelor scrise de la presedintele cons jud. Gorj, Galati, Primarul Timisoarei, Targu Jiu si alte elemente organizatorice.
Coordonatorul de program : Sevastian BALESCU prezinta Regulamentul de desfasurare, Sectiunile Simpozionului cu responsabili acestora si prezentarea cadrului organizatoric pe zile si sali de desfasurare .
Prezinta proiectul de Rezolutie privind Senatul Asociatiilor si Fundatilor, proiectul de Rezolutie privind Stabilirea Zilei Limbi Romane pentru data de 29 august si alte proiecte ce vor fi supuse in dezbatere pana sambata 30 august 2008 cand va avea loc prima sedinta de senat.
Sectiunile Simpozionului
Tabara Nationala de pictura „Iosif Keber”- Centrul de cultura si arta „C. Brancusi” Targu Jiu impreuna cu Cons. Local si Primaria Targul Jiu a�� responsabil Sorin BULIGA
Expozitie de pictura si prezentare de filme din partea fundatiei Cupola Credinta, Cultura si Caritate din Timisoara – responsabil Mihail Teodor OLTEANU.
Omagierea de Personalitati din domeniul artei culturii si cel militar a�� responsabili Marius BUZERA si Sevastian BALESCU.
Aniversarea a 160 de ani de la Revolutia Romana 1848 – responsabili Cornel Somacu si Sevastian BALESCU.
Aniversarea a 70 de ani de la Deschiderea caii Eroilor de la Tg. Jiu a�� responsabil Sorin BULIGA.
Aniversarea a 60 de ani Proclamarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului ONU 1948 (10 septembrie) – responsabili Ion MOCIOI si Sevastian BALESCU.
Efecte si consecinte de la ultima reorganizare administrativ teritoriala 1968 a�� responsabili Adrian BERCEANU.
Lansari si relansari de carti si reviste a�� responsabili Dumitru DADALAU
Schimburi de experienta intre institutiile de arta cultura cenacluri si alte organisme legal constituite a�� responsabili Doina VOINA si Mariana STRUNGA.
Programe cultural artistice – responsabili George VULTURESCU
Realizarea de parteneriate a�� responsabili S. BALESCU si I. HATEGAN
Realizarea „Club PASOPTISTI” a�� seara pasoptistilor a�� responsabili Lidiu
LACATUSU
Editarea cartii „ZECE ZILE IN MARAMURESUL ISTORIC” a�� resp Marius BUZERA,
Cornel SOMACU, Dumitru DADALAU, si Doina VOINA
Ziua a II-a
Marti 26.08.2008 16.00 a�� Expunere privind „Dreptul cetateanului la informatia privind mediu” autor Narcisa Maghiari din Sighetul Marmatiei
16.20 a�� O prezenta mult asteptata cu expunere si lansare a revistei „Lumina Divina” de catre preot paroh Horia Taru de la biserica Badea Cartan Timisoara
17.00 a�� Tema : „Genocid in China” zilelor noastre autori avocat Anca Porutiu si Kuki Szabolcs din cadrul asociatiei romane de Qigong Falun Dafa Romania a�� Filiala Timis
17.20 – Panel de activitati prezentate de catre Asociatia cultural stiintifica si Cenaclul Constantin Brancusii Timisoara cu moderatori prof.univ.dr. Horia Ciocarlie, prof. Mariana Strunga si cons juridic Aurel Matei Bancu.
Ziua a III-a
Miercuri 27.08.2008 11.00 a�� Expunere cu tema „Amintiri dupa 60 de ani din activitatea de brigadier pe santierul Salva Viseu din anul 1948” autor Jenica Miculescu din Bucuresti, Delia Radmanastean si grupul sau din Ortisoara Timis.
11.20 a�� Panel de activitati ale asociatiilor si fundatilor din Sighetul Marmatiei
Nume si titluri rezervate, deplasare in comuna Calinesti la familiile Vasile Andreica si Anuta Opris, conservatori de traditii maramuresene.
Ziua a IV-a
Joi 28.08.2008 11.00 a�� Omagierea de personalitati Gorjene de catre prof. Virgil Cercelaru din Aninoasa Gorj si Alexandru Iscrulescu din Timisoara
11.30 a�� Mircea Duzineanu din Bucuresti cu tema „Aspecte ale luptei” pentru consolidarea cunoasterii informationale si a cunoasteri; Ecouri tarzii ale represiuni staliniste in Romania.
Ziua a Va��a a�� Ziua Mediului Academic si Ziua limbi Romane*
Vineri 29.08.2008 14.00 a�� Prezentarea proiectelor de Protocol si Rezolutii pentru stabilirea „Ziua limbi romane” responsabil Coneliu Leu a�� se propune a fi 29 august.
Prezenta de mari personalitati: prof.dr. Marin Marin unul dintre primi 500 de oameni de stiinta din lume; Gheorghe Negoescu din Galati prof.univ. fondatorul Fundatiei Academic; prof. Lidiu Lacatusu din Slatina Olt, prof.univ Gheorghe Belea Timisoara, prof. George Vulturescu si prof. Dumitru Timerman a�� Statul Mare.
Expozitie Flori pentru Maramures a�� artist plastic Doina Belea
Expozitia creatorilor din tabara de pictura Iosif Kebar.
Lansarea cartii Brancusi a�� Religiozitate Filozofie si Arta” cu autor prof.dr. Sorin Lory Buliga, presedinte al Centrului cultural C. Brancusi Targul Jiu. Lansarea revistelor : „Murmurul Jiltului” de la Fundatia si Colegiul tehnic Matasari prezinta prof. Dumitru DADALAU, „Cuget Liber” prof. Marius BUZERA”
Ziua a VI-a
Sambata 30.08.2008 9.30 a�� Prima Sedinta de Senat discutarea si consolidare proiectelor de Rezolutii si Protocoale;
Solutionare de aspecte curente rezultate din dezbaterile protocoalelor si proiectelor de rezolutii
Adoptarea Deciziilor privind Ziua Limbi Romane, a Deciziei privind Senatul Asociatilor si fundatiilor si alte decizii.
Ziua a VII-a
Duminica 31.08.2008 09.30 a�� 12.30 Participare la slujba desfasurata la Manastirea Barsana unul din cele mai puternice ansambluri monahale din Romania.
13.00 a�� 14.30 Masa comuna la Manastirea Barsana la latitudinea gazdelor
15.00 – a��a�� Valorificarea rezultatelor actiunii pe baza fisei de evaluare, a inscrisurilor si stabilirea modalitatilor de realizare a volumului de lucrari in cartea Zece Zile in Maramuresului Istoric, cu autorii: prof.drd Marius BUZERA a�� Fundatia gen. Gheorghe Magheru, prof. dr. Cornel SOMACU a�� Asociatia Istoricilor din Romania.
Titluri si nume rezervate pe toata perioada desfasurarii simpozionului.
prof. drd Dorel Ioan TODEA a�� Director Radio Sighet
prof.dr. Dumitru DADALAU a�� Fundatia Murmurul Jiltului
prof. Doina Voina a�� Fundatia Dor
Luisa Timeea Balasoiu a�� Sucursala Fiii Gorjului
Aloisa Petrucean a�� Sucursala Fiii Gorjului
prof. Sorin Lori Buliga – Centrul de creatie C. Brancusi
prof. Mariana Strunga a�� Cenaclul C. Brancusi
preot paroh Horia Taru a�� Biserica Badia Cartan Timisoara
editura Prodcom Targu Jiu

Tribunalul TIMIAz – dosarul nr. 14290/325/2015
a�� Tribunalul TIMIAz vDosarCHL 14290/325/2015 ASOCIAA?IA AzTIINA?IFICA� PENTRUCONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIV -A.S.C.M.A si http://portal/sites/cthub

JudecA?toria TIMIAzOARA – dosarul nr. 1146/325/2010
a�� JudecA?toria TIMIAzOARA vDosarCHL 1146/325/2010 „ASOCIAA?IA AzTIINA?IFICA�PENTRU CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIV” si http://portal/sites/cthub

JudecA?toria TIMIAzOARA – dosarul nr. 10623/325/2012
a�� JudecA?toria TIMIAzOARA vDosarCHL 10623/325/2012 a�zASOCIAA?IA AzTIINA?IFICA�PENTRU CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIVa�? – CU SEDIUL ALES LA ASCMA si http://portal/sites a��

JudecA?toria TIMIAzOARA – dosarul nr. 14290/325/2015
a�� JudecA?toria TIMIAzOARA vDosarCHL 14290/325/2015 ASOCIAA?IA AzTIINA?IFICA�PENTRU CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIV -A.S.C.M.A si http://portal/sites/cthub

JudecA?toria TIMIAzOARA – dosarul nr. 11768/325/2016
a�� http://portal/sites/cthub JudecA?toria TIMIAzOARA ASOCIATIA STIINTIFICAPENTRU CONSOLIDARE MEDIU ASOCIATIV si Civil

ACT ADIA?IONAL
Modificator al Actelor Constitutive la a�?AsociaA?ia AztiinA?ificA? pentru Consolidare Mediu Asociativa�?, – A.S.C.M.A. , inscrisA? la poziA?ia 11/2010 in Registrul Special de la JudecA?toria TimiAYoara , cu CIF 26601160;
– La Art. 2. din Statut: Se stabileAYte Sediul Social la adresa din =================, conform C.F. nr. 401204-C1-U2, emis la data de 10.06.2015 si Contractul de Comodat, incheiat cu proprietar, nudA? proprietate, PETRUCEAN Ion si A.S.C.M.A., prin reprezentant legal BA�LESCU Sevastian; -Se mai constituie un numA?r de A�ncA? 26 Sucursale, fA?rA? personalitate juridicA?, cu prioritate in Comuna OrA?iAYoara unde funcA?ioneazA? AYi a�?Primul Centru Rural de Informare si Documentare Cultural – AztiinA?ificA?a�?, infiinA?at de cA?tre A.S.C.M.A. cu aportul personal al Dlui. BA�LESCU Sevastian, si coordonat de cA?tre==================, membru titular, propusA? ca VicepreAYedinte, A.S.C.M.A. promotor la a�zFestivalul Doinelora�? A�ncA? din anul 2008; Sucursale se mai infiinA?eazA? AYi in oraAYele RecaAY, BuziaAY, FA?get, A�n comunele NiA?chidorf, DumbrA?viA?a, GA?taia, Lenoheim, GiulvA?z,,,,, prin Dna.===================, membru titular, propusA? ca vicepreAYedinte A.S.C.M.A., (Avocat), cu atribuA?iuni stabilite, prin Regulament, ce va fi aprobat de cA?tre Consiliul Director.
– La Art. 4 din Statut: Se completeazA? cu 4.21, prin reformularea Art.4 din SentinA?a nr. 14178/2012, in Dosar 10623/325/2012, astfel: a�?Proiectele ce se vor desfA?AYuara, se referA? AYi la acA?iuni in parteneriat pentru activitA?ti economice cu AutoritA?A?ile Publice, SocietA?A?i Comerciale si Structuri ale AdministraA?iei Publice Locale si Centrale ca Proiecte comune pentru accesare fonduri Europene, cu precA?dere, in Regiunea transfrontalierA?, Banatul Istoric si Comunitatea EuropeanA?, prin specialiAYti din cadrul A.S.C.M.A., in parteneriat sau independent, avA?nd ca fondator, propus in AGAE in calitatea de PreAYedintele de onoare, Dl. BA�LESCU Sevastian, care a dobA?ndit, A�ncepA?nd cu anul 1991, in Mediul Asociativ Profesional, mai multe calificA?ri, ca profesii independente: acea de Manager de Proiect, Expert Contabil, Practician in InsolvenA?A?, Expert Evaluator, Expert Tehnic (cuprinse deja, in SentinA?a nr. 14178/24.05.2012), si mai recent calitatea de FORMATOR, pentru activitA?A?i profesionale si de consultanA?A?, conform Certificat de Absolvire , Seria I, Nr. 00224053, emis de cA?tre Ministerul Muncii, Familiei, ProtecA?iei Sociale si persoanelor VA?rstnice impreunA? cu Ministerul EducaA?iei NaA?ionale, ( in AnexA?).
La Art. 5 din Statut: Se stabileAYte rolul membrilor A.S.C.M.A. astfel: Membrii Fondatori, in numA?r de 4 se constituie in Adunare GeneralA? a AsociaA?iei, cu caracter permanent, pA?nA? la decesul acestora, cu rolul de control al activitA?A?ii Consiliului Director; Membrii titulari, a cA?ror componenA?A? numericA? si nominalA? este in permanentA? modificare, vor fi convocaA?i la adunarea GeneralA? OrdinarA?, obligator a fi convocatA? cel puA?in odatA? pe an, si ori de cA?te ori situaA?ia impune; Membrii de onoare, cei asociaA?i si cei aspiranA?i, vor fi antrenaA?i de cA?tre Consiliul Director pentru soluA?ionarea unor obiective curente ale AsociaA?iei, funcA?ie de profesiile acestora AYi in parteneriatele ce se realizeazA?.
La Art.10, se completeazA? cu: Sursele ce se pot obA?ine din activitA?A?i cuprinse la Art. 4, se contabilizeazA? conform Directivelor Europene, se supun impozitA?rii corespunzA?toare, cu raportarea financiarA?, la sfA?rAYitul fiecA?rui an.
La Art. 17: Se modificA? structura numericA? si nomonalA? a Consiliului Director (C. D.) , format din numai din 3 persoane, pentru operativitatea Deciziilor, A�n A�ndeplinirea cerinA?elor legale, astfel:
1. PreAYedinte Executiv in C. D. Dna=================== membru titular, nou in A.S.C.M.A., cu Cazier Fiscal;
2. Secretar General in C.D. , Dna. BA�LA�AzOIU Luiza Timeea, membru fondator, existent in Consiliul Director actual, prin redistribuire de funcA?ie, (De profesie Economist, Expert Evaluator E.I.);
3. Trezorier in C.D. Dna. ================== cu Cazier Fiscal, (De profesie Economist);
Mandatul Consiliului Director (C.D.), este pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea realegerii, si pe aceiaAY perioadA? vor activa si cenzorii.
– Se redistribuie sarcinile in cadrul AsociaA?iei A.S.C.M.A.: D_na. BA�LA�AzOIU Luiza Timeea, ca membru fondator, se mentine in C.D. si i se atribuie calitatea de Secretar General in noul Consiliu Director;
Se mai instituie douA? funcA?ii noi de VicepreAYedinte in cadrul AsociaA?iei A.S.C.M.A. , ce se atribuie Dnei. ==========(Avocat), responsabil cu organizarea activitA?tilor culturale, dezvoltarea si consolidarea raporturilor cu AutoritA?A?ilor Publice Locale si Centrale, cu dezvoltarea raporturilor cu alte AsociaA?ii si FundaA?ii, precum si D_nei.================, responsabil cu organizarea de Festivaluri, cu precA?dere a�?Festivalul Doinelora�?, al cA?rui promotor este incA? din anul 2008, si A�n acelaAY timp coordonator la a�?Primul Centru Rural pentru Informare si Documentare Cultural a�� StiinA?ificA?a�?, organizat de cA?tre A.S.C.M.A., si Casa Doinelor, din comuna ==========
-Se mai instituie calitatea de PreAYedinte de Onoare, al A.S.C.M.A., care poate participa si la AYedinA?ele Consiliului Director cu drept de vot consultativ, ce se atribuie Dlui. BA�LESCU Sevastian, iniA?iator, membru fondator si Promotor a�?Consolidare Mediu Asociativa�?, pA?strA?ndu a�� si calitatea si de PreAYedinte AGA.
– Se menA?in funcA?iile de VicepreAYedinte la: Dl. RAA?IU Teodor, ca membru fondator, Dnei. PETRUCEAN Aloisa, ca membru fondator, Dlui. BA�LESCU HoraA?iu Daniel, Dnei. MURAREA?U Alina Maria, Dnei. GOAzA Teodora, Dlui. BELEA Gheorghe, care devine membru titular, Dlui.CIOVICA� Cosmin StefA?niA?A?, (Avocat), cu reprezentarea in continuare a Structurii Asociative, fA?rA? personalitate juridica, a�?Fiii Gorjului a�� TimiAYoara 1984a�?.
Ceilalti membrii titulari vor primii sarcini de execuA?ie ulterior prin HotA?rA?ri ale Consiliului Director. Membrii de onoare, cei asociaA?i si cei aspiranA?i vor fi antrenaA?i in realizarea de proiecte, funcA?ie de specialitatea prezentatA?, impreunA? cu alte categorii de specialiAYti AYi profesii independente.
Celelalte articole rA?mA?n neschimbate.
Se mai anexeazA? Copia Articolului din Buletinul Informativ de la Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, ca dovadA? a raporturilor si relaA?ia A.S.C.M.A., cu InstituA?iile de Comunicare PublicA?, Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, TransparenA?A? InstituA?ionalA? si Comunicare PublicA?, prin Secretariatul General al Guvernului.
Prezentul Act Aditional a fost aprobat in unanimitate in AGAE, din 24.06.2015, convocatA? in 09.06.2015, fA?rA? obiecA?iuni, fA?rA? absenA?i de la AGAE, astfel cA? nu poate fi supus vreunei contestaA?ii.
Se A�mputerniceAYe, pentru prezentarea la acordarea de Dare de DatA? CertA? la prezentul Act AdiA?ional, reprezentarea in InstanA?A? si in relaA?ia cu AutoritA?A?ile Publice, Dl. BA�LESCU Sevastian, cu CNP 1481008354,,,,,,,.
PreAYedinte in ExerciA?iu, cu AZmputernicre,
BA�LESCU Sevastian

Autentificare prin acordare de Dare de DatA? CertA?,,,,,, pe verso ,

Proces Verbal
Intocmit astA?zi 3 martie 2016, in cadrul Consiliului Director ( C. D. ) la a�?AsociaA?ia AztiinA?ificA? pentru Consolidare Mediu Asociativa�? – A.S.C.M.A. TimiAYoara, inregistratA? la poziA?ia 11, din 27.01,2010, la JudecA?toria TimiAYoara cu CIF 26601160, Dosar de Atribuire Personalitate JuridicA? nr. 1146/325/2010 AYi Dosar cu modificA?ri nr. 10623/325/2012 , pentru SoluA?ionare Probleme curente si Convocarea AdunA?rii Generale ExtraordinarA?, pentru data de sambata 7 mai 2016, ora 10.00 in Timisoara, Bd. Take Ionescu, nr. 11, ap 9.
Doamna PETRUCEAN Aloisa, in calitatea de Membru fondator si Primul PreAYedinte Executiv la constituire, declarA? deschise lucrA?rile AzedinA?ei de Consiliu Director, aratA? cA? Secretariatul este asigurat de cA?tre BA�LA�AzOOIU Luiza Timeea, si avA?nd in vedere modificA?rile apA?rute in structura membrilor Fondatori prin Decesul numitului RAA?IU Teodor a�� vicepreAYedinte, (Se tine un moment de reculegere), sunt modificA?ri substanA?iale AYi la structura membrilor titulari, din care unii au devenit incompatibili, iar alA?ii au plecat din A?arA?, sau in alte localitA?A?i AYi nu se mai pot implica in rezolvarea obiectului de activitate,
Se impune convocarea AdunA?rii Generale Extraordinare, pentru soluA?ionare cu celeritate, a modificA?rilor apA?rute, cu urmA?toarea ordine de zi :
1. RestrA?ngerea Membrilor Fondatori la numA?rul de 3 rA?maAYi in viaA?A?;
3. Continuitatea Mandatului Consililui Director cu reconfirmarea de Membrii in Consiliul Director A�n numar de 5, din care 3 fondatori AYi 2 titulari;
4. Prelungirea mandatului la cenzori,
5. Constituire de Sucursale noi a�� fA?rA? personalitate juridicA? conform cerinA?elor Art 13a�� din O.G. 26/2000 actualizatA?, modificata si aprobata prin Legea nr.246/2005
6. Stabilirea Persoanei Imputernicite pentru Autentificarea Proceselor Verbale, conform cerinA?elor Art. 33, din O.G. nr. 26/2000, modificatA? si aprobatA? prin Legea nr. 246/2005, actualizatA?, cu recomandarea de a fi aceeaAYi cu cea din C.D., adicA? Dna. PETRUCEAN Aloisa.
La SedinA?A? de C.D. mai participA? AYi Dl. Avocat CRANCIOVA Andrei, care aratA? cA? sunt incidente Art. 24, din O.G. nr 26/2000, modificatA? AYi aprobatA? prin Legea nr. 246/2005, la modificare Acte Constitutive, sunt incidente prevederile Art. 33 actualizat. Se consemneazA? AYi se asigurA? respectarea cerinA?elor legale.
In prezenta SedinA?A? de Consiliu Director se adoptA? din nou HotA?rA?rea ca Sediul sA? rA?mA?nA? in continuare la adresa din TimiAYoara Bd. Take Ionescu, nr 11, sc. A . ap.9, pA?nA? la Dizolvarea, Lichidarea si Radiere a A.S.C.M.A.
– Se procedeaza la convoacarea Membrilor FONDATORI,
1.BA�LA�AzOIU Luiza Timeea, membru A�n C.D.;
2. PETRUCEAN Aloisa, membru A�n actualul C.D. ;
3. BA�LESCU Sevastian, membru in actualul C.D.;
( RAA?IU Teodor,- fost membru fondator a decedat in 26.02.2016- Certificat, seria DC, nr. 535966/27.02.2016 )
– Se convoacA? Membrii Titulari existenA?i in evidenA?A? la data de 03.03.2016:
4. MURAREA?U Alina a�� Maria, membru in actualul C.D.;
5. .BA�LESCU HoraA?iu Daniel, membru in actualul C.D.
6. PETRUCEAN Ion, in susA?inerea Sediului Social,
7. DINU Jana, in susA?inerea unui numA?r mare de Sucursale,
8. RA�DMA�NA�AzTEAN Delia, in sustinerea Sucursalei din comuna Ortisoara,
9. PETRUCEAN Eva Lorena, in suA?inerea Sucursalelor DumbraviA?a,
10. SZKOBLEI Rodica, membru titular,
11. SZKOBLEI VintilA? Ion, membru titular,
– Nu se mai impune convocarea membrilor titulari, care au devenit incompatibili sau au plecat din localitate si nu s au mai putut implica in activitatea AsociaA?iei, devenind de drept in afara Asociatiei.
– Prin semnarea prezentului Proces Verbal AYi Convocator se hotA?rA?AYte si AZMPUTERNICIREA, prin care Dna. PETRUCEAN Aloisa, cu CNP 2580329354,,,,,, va prezenta Procesul Verbal, al Consiliului Director si cel al AdunA?rii Generale spre AUTENTIFICARE, va semna imputernicirea AvocaA?ialA? cu Dl. CRANCIOVA Andrei, va completa Dosarul cu documentele necesare in instanA?A? precum AYi indeplinirea tuturor procedurilor pentru validarea HotA?rA?rilor Consiliului Director, precum si a HotA?rA?rilor AdunA?rii Generale Extraordinare

========= UN TRUBADUR ,,,, prin Timisoara ,,,

imagine similar brancusi

constantin-brancusi