Articole

„FIII GORJULUIai??? ai??i?? de pretutindeni

FIII GORJULUI, Timisoara 1984, prezenA?A? activA? Ai??n Mediul Asociativ
Ec. Sevastian BAi??LESCU- Sucursala TimiAYoara, 1984
1
DuminicA? 26 septembrie 2010 cu Ai??ncepere de la ora 11.00 a avut loc o manifestare deosebitA?
la Casa de CulturA? a Ministerului AdministraA?iei AYi Internelor din BucureAYti Ai??n prezenA?aAi?? unor
reprezentanA?i ai mai multorAi?? instituA?ii culturale din BucureAYti AYi din A?arA? precum AYi reprezentanA?i ai unicei Sucursale cu sediul Ai??n TimiAYoara, reprezentata de catre coordonator Sevastian BAi??LESCU. !!!
DupA? deschidere a urmat lansarea unui numA?r de 9 cA?rA?i cu o valoare deosebitA? printre care Al doilea zA?mbet (autor George Peagu); SlavA? fir de iarbA? sfA?nt (autor Dumitru DumitricA?); Predici la duminicile de peste an AYi la praznice (autor preot Ioan D. BA?luA?eanu); PersonalitA?A?i gorjene Ai??n medicinA? de-a lungul istorieiAYi Tudor Argheziai??i??Treptele devenirii (autor Florea Firan)
Cea mai importantA? apariA?ie Ai??n cadrul cA?rA?ilor expuse spre vA?nzare AYi comentarii este ai??zOLTENIA
ai??i??STUDII AzI CERCETAi??RIai???ai??i??din colecA?ia Nicolae Iorga, apA?rutA? prin reeditare la Scrisul RomA?nesc fundaA?iaai??i??Editura Craiova 2008, ediA?ie Ai??ngrijitA? AYi prefaA?atA? de Florea Florian, lucrare realizatA? cu sprijinul Trustului de presA? Media Sud Europa S.A. care, este o redare fidelA? din SA?ptA?mA?na culturalA? a Olteniei, organizatA? la Craiova, Ai??ntre 24 AYi 30 octombrie 1942 care, este un act de recunoAYtinA?A? pentru viaA?a, puterea, pA?stratA? Ai??n scris Ai??n aAYezA?minte AYi fapte a celor ce au trA?it, au luptat, au suferit Ai??n colA?ul acesta de A?arA?, AYi Ai??n acelaAYi timp un Ai??ndemn de a trezi conAYtiinA?a romA?neascA? la mA?ndria la care-i dA? dreptul trecutul AYi aspiraA?iile pe care i le cere viitorul.
Inspirat de materialul prezentat la acea datA? de cA?tre Alexandru Marcu cu Ai??nceputul de text
ai??zCA?nd legA?mA?ntul dintre tine AYi locul naAYterii este pus la Ai??ncercare, de Ai??ndoiala cA?, Ai??n realitate, locul decare se leagA? Ai??nfiriparea ta la viaA?A? AYi, mai ales, locul deplinei tale formA?ri sufleteAYti AYi spirituale, acelaeste adevA?ratul punct de plecare al Ai??ntregii tale fiinA?e Ai??n viaA?A? AYi carierA?, atunci trA?ieAYti Ai??n credinA?a cA? amA?ndouA? aceste locuri se cer iubite Ai??n sufletul tA?uai???,
am procedat la intensificare acA?iunilor pentru deschidere a ai??zPRIMUL CENTRU RURAL PENTRU INFORMARE AzI DOCUMENTARE ISTORICAi?? SPRE ONOUAi?? CULTURAi??ai??? Ai??n satul Ai??n care m-am nA?scut, respectiv satul BrA?det din jud. Gorj.
Manifestarea de duminicA? 26 sept. 2010 a cuprins un spectacol de cA?ntece AYi dansuri populare
realizat de cA?tre Ansamblul profesonist ai??zDoina Gorjuluiai??? sub conducerea muzicalA? a maestrului Marcel Parnica AYi coregraf Valeriu Saraolu sub regia artisticA? Ion GhiA?ulescu, sonorizare Adrian Ghiocel AYiAi?? director general Gheorghe Porumbel.
InterpreA?ii de marcA? ai Ansamblului de cA?ntece AYi dansuri populare Doina Gorjului din TA?rgu
Jiu au fost Maria Beatrice BA?ndoiu, OlguA?a Berbec, Maria Roberta Crintea, Natalia Gorjanu, NicuAYor
MicAYoniu, Claudia Torop AYi alA?ii, avA?nd ca invitat special pe Vasile TopA?rceanu Ai??n reprezentarea jud.
DA?mboviA?aAi?? Manifestarea a continuat cu o Ai??ntA?lnire liberA? Ai??ntre membrii Ai?? Fiii Gorjului prin
realizA?ri de parteneriate pentru activitA?A?i cultural -educative AYi AYtiinA?ifice AYi nu Ai??n ultim rA?nd analiza AYi
participarea Ai??n perspectivA? la proiectul lansat de cA?tre dl. Sevastian BALESCU, tuturor gorjenilor sA? AYi aducA? contribuA?ia la acA?iunea promovatA? cA?tre organismele de specialitateAi?? cu privire la
Ai??CUNSOLIDAREA MEDIULUI ASOCIATIV;;;; prin INTERCONEXIUNIAi?? CULTURAL-STIINTIFICEAi?? !!!!!